Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Almenmedicinsk forskning

Hvad motiverer de praktiserende læger?

 • Danske praktiserende læger motiveres af forskellige faktorer, herunder ekstrinsisk motivation, intrinsisk motivation, brugerorientering og samfundsorientering, og deres grad af motivation varierer.
   
 • De praktiserende læger kan klassificeres i fem segmenter, der er karakteriseret ved forskellige motivationsprofiler: Segment 1 (klassesandsynlighed 53 %): ”Det handler i mindre grad om pengene”, segment 2 (27 %): ”Det handler om det hele”, segment 3 (9 %): ”Det handler om at hjælpe andre”, segment 4 (8 %): ”Det handler om arbejdet” og segment 5 (4 %): ”Det handler om pengene og patienten”.
   
 • Lægernes motivationer er kun i mindre grad relaterede til observerbare læge- og praksiskarakteristika.
Udover artiklen kan du lytte til en podcast og se en video om artiklen.
Læs artiklen her

Praktiserende læger er ofte usikre på håndteringen af mistanke om overgreb og omsorgssvigt mod børn

 • I en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger rapporterede 35 %, at de har haft mistanke om, at et barn, de har mødt i konsultationen inden for de sidste 6 måneder, har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt.
   
 • Mange praktiserende læger har tiltro til, at de kan genkende tydelige tegn på omsorgssvigt og overgreb mod børn, men er er usikre på håndteringen af mistanken om, at et barn bliver udsat for overgreb og omsorgssvigt.
   
 • Selvom praktiserende læger oplever, at der bliver kvitteret for deres underretning, ved de ofte ikke, hvad der bliver lavet af foranstaltninger.
Læs artiklen her

Overdiagnosticering og ”Too Much Medicine” i en verden i ​​krise

At tackle overdiagnosticering vil skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, til gavn for mennesker, vores samfund og planeten.
 • Forskning viser, at en del af stigningen i forekomsten af ​​"sygdom" skyldes overdiagnosticering, som ofte følges af overbehandling.
   
 • Det er blevet anslået, at 30 % af den kliniske aktivitet i sundhedsvæsenet er af lav værdi eller spild af ressourcer, og 10 % er decideret skadelig.
   
 • Der bør undervises i overdiagnostik på de medicinske fakulteter, som en del af undervisningen i evidensbaseret medicin.
 • Pågående screeningsprogrammer bør revurderes, hvis der foreligger en effektiv primær forebyggelse, hvis der sker ændringer i populationer eller behandlinger for sygdom forbedres.
 • Medicinske interventioner, der er overflødige, har lav værdi eller er skadelige, bør identificeres og afskaffes.
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.