Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Hovedstaden

Ny bestyrelse i Region Hovedstaden

Bestyrelsen for DSAM Hovedstaden har haft konstituerende møde torsdag aften, og bestyrelsen ser i fremtiden ud som følger:

Formand: Maria Krüger
Næstformand: Anne Christina Kjerulff
Sidsel Böcher
Rasmus Køster-Rasmussen
Niels Saxtrup
Mette Asbjørn
Jesper Falkenberg Foss

Suppleanter: 
Benny Ehrenreich
Tine Strand

Maria Krüger er således ny formand efter Sidsel Böcher, stort tillykke til Maria og tak for indsatsen til Sidsel.

Fest for nyuddannede læger i Region Hovedstaden

PLO og DSAM planlægger en fest for nyuddannede læger i Region Hovedstaden til maj 2024. Festen skulle oprindeligt havde været holdt i efteråret i år, men det bliver i stedet en forårsfest for alle nyuddannede læger.

Der bliver sendt en invitation ud, når vi kommer tættere på.

DSAM Hovedstaden præciserer

I forbindelse med det seneste nyhedsbrev fra Region Hovedstaden bragte vi en omtale fra vores valgmøde, herunder et oplæg om bl.a. interessekonflikter. Vi er blevet kontaktet af Ugeskrift for Læger, der for god ordens skyld beder os præcisere, at der i forbindelse med deres artikler altid er anført eventuelle interessekonflikter. Man kan læse om eventuelle interessekonflikter på deres hjemmeside i øverste linje under COI.
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.