Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Forskningsnyt

Studie om mekanismer hos professionelle og socialt udsatte patienter med type 2-diabetes i forhold til pleje

 • Undersøgelsen omfattede 14 patienter og 10 sundhedsprofessionelle fra syv almen praksis i udsatte områder i Storkøbenhavn. Data består af 17 semistrukturerede interviews med patienter og 22 med sundhedsprofessionelle, gennemført umiddelbart efter observation af 23 konsultationer.
   
 • Resultaterne viste, at både patienter og sundhedsprofessionelle arbejdede på at tilpasse ydelserne til patienternes behov. Dette kunne indebære at anvende ydelserne på en anden måde end oprindeligt tiltænkt eller ændre rutiner for at gøre det lettere for patienterne at benytte ydelserne.
   
 • Undersøgelsen bidrager til den eksisterende viden om adgang til ydelser for socialt udsatte patienter ved at vise, at både patienter og professionelle i almen praksis engagerer sig aktivt for at få ydelserne til at fungere.
Læs artiklen her

Undersøgelse af forældres syn på øget psykosocialt fokus i forebyggende børneundersøgelser

 • Studiet undersøger forældres oplevelser og holdninger til en øget vægt på psykosociale faktorer i forebyggende børneundersøgelser, hvor sundhedsfaglige i almen praksis benytter strukturerede børnejournaler med fokus på psykosociale aspekter og familiens trivsel.
   
 • Resultaterne viser, at forældre generelt er åbne for at diskutere de fleste psykosociale emner og betragter familiens samlede trivsel som afgørende for barnets udvikling og velbefindende.
   
 • Studiet konkluderer, at der er behov for forventningsafstemning inden diskussion af psykosociale emner under de forebyggende børneundersøgelser.
   
 • Desuden er sundhedsprofessionelles kommunikative evner og samarbejde med andre aktører i sundhedsvæsenet vigtige, når psykosociale aspekter skal adresseres, eller når der skal tages hånd om udfordringer i familien.
Læs artiklen her

Mødre er markant mindre fysisk aktive end kvinder uden børn

 • At føde et barn er en stor forandring fysisk og mentalt, og mange nybagte mødre har svært ved at genetablere fysisk aktivitet efter fødslen.
   
 • Mødre i Danmark har en 24 pct. større risiko for at motionere for lidt sammenlignet med jævnaldrende, som ikke har født.
   
 • Når mødre er fysisk aktive, er de fysisk aktive med lavere intensitet end kvinder, der ikke har født (se figur).
   
 • Studiet afslører et behov for særlig støtte til mødre med henblik på at øge deres fysiske aktivitetsniveau.
Læs artiklen her

Figuren viser andelen af kvinder i alderen 20-40 år (med og uden børn), der rapporterer, at de primært er stillesiddende eller fysisk aktive ved let, moderat eller hård intensitet. Figuren er hentet fra “Parous women perform less moderate to vigorous physical activity than their nulliparous peers: a population-based study in Denmark”, Bueno S.V., Nielsen R.O., Kallestrup P et al. Public Health. 2024 Jun:231:47-54.

Brug af steroidinhalation blandt KOL-patienter

 • I en ny artikel beskriver vi hvert år fra 1998 til 2018 alle danskere, som har været behandlet på sygehus for KOL. Vores fokus var at undersøge den historiske udvikling i behandling med inhaleret binyrebarkhormon (ICS), som aktuelt kun anbefales ved samtidig astma eller høj risiko for eksacerbation.
   
 • Andelen af patienter i ICS-behandling er faldet gradvist fra 54 % i 2008 til 42 % i 2018, og andelen i højdosisbehandling er faldet over endnu længere tid fra 17 % i 1998 til 9,4 % i 2018.
   
 • Også i almen praksis skal vi være opmærksomme på, at kun de rette patienter med KOL behandles med ICS.
Læs artiklen her

Vejen til kræftdiagnose for ældre

 • Ældre patienter med kræft diagnosticeres hyppigere end yngre ved en akut indlæggelse.
 • Symptomer, som kan være tegn på kræft, forekommer oftere med stigende alder.
 • Det er en faglig og strukturel udfordring at sikre, at flere kræfttilfælde blandt ældre diagnosticeres i kræftpakker.
Læs artiklen her

Socialt sårbare kræftpatienter har brug for mere håndholdt støtte i almen praksis

 • Socialt sårbare kræftpatienter kontakter ofte ikke deres praktiserende læge, da de er usikre på, hvilken hjælp de kan få. Patienterne er bekymrede for, om deres problemer er vigtige nok til at forstyrre lægen.
   
 • Praktiserende læger mangler overblik over de patienter, som afsluttes i behandling på hospitalet, og som har brug for ekstra støtte.
   
 • Hvis ambitionen om at give mere til dem, der har størst behov, skal efterleves, er det vigtigt, at lægen agerer proaktivt i forhold til socialt sårbare patienter.
   
 • Studiet er baseret på interviews med syv socialt sårbare kræftpatienter og otte praktiserende læger. 
Læs artiklen her

Brug af smertestillende medicin før og efter GLA:D træning

 • Vi undersøgte brugen af smertestillende medicin blandt 35.549 patienter med artrose i knæ eller hofte før, under og efter deltagelse i GLA:D forløb, der består af træning og patientuddannelse.
   
 • Året op til forløbet steg forbruget af paracetamol, NSAID og opioider med hhv. 85 %, 79 % og 22 %. Under og efter forløbet faldt forbruget med hhv. 16 %, 38 % og 8 %. Dette fald kan både skyldes effekt af GLA:D forløbet og naturlig fluktuation i artrosesymptomer.
   
 • Mere end halvdelen af forbruget af smertestillende medicin i patientgruppen var udgjort af en lille gruppe patienter, der muligvis kan have gavn af andre indsatser.
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, DK - 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve