Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Ny vejledning fra DSAM lander snart i postkassen 

DSAM udgiver her i september Den ældre skrøbelige patient. Vejledningen er en forkortet og revideret udgave af Den ældre patient fra 2012. Der er fokus på skrøbelighed, som er et begreb, der vinder indpas i mange medicinske specialer. Marianne Dam Lentz, praktiserende læge i Aarhus og medlem af bestyrelsen har stået i spidsen for arbejdsgruppen. Hun siger:

I arbejdsgruppen har vi tænkt nøje over, at formålet med vejledningen er at give praksis opdateret viden om og inspiration til, hvordan ældre skrøbelige patienter kan få bedre og mere kvalificeret lægehjælp. Det er et stort projekt at skrive en vejledning til kolleger, samtidig med at vi har en travl dagligdag og er fagligt aktive. Vi har gjort os umage og håber, at I som kolleger vil tage godt imod den.

Alle landets praktiserende læger modtager vejledningen Den ældre skrøbelige patient sammen med redskabsarket Sundhedstjek til borgere på bosteder, som udkom i efteråret 2022, med almindelig post i løbet af denne uge (37). Sidder du i en praksis, hvor I ikke har modtaget vejledningen den 20. september, så skriv til dsam@dsam.dk, og vi sender en ny vejledning af sted.

Dansker i spidsen for nordisk lægesamarbejde

Den 1. september satte lektor og nu tidligere praktiserende læge Roar Maagaard, Risskov, sig i spidsen for Nordic Federation of General Practice (NFGP) som ny formand. NFGP er det lægefaglige selskab for praktiserende læger i Norden. Roar har arbejdet som praktiserende læge i 34 år, og derudover har han fungeret som lektor i 20 år på Aarhus Universitet. Roar har tidligere været formand for DSAM.
 
I en kommentar til, at Roar skal stå i spidsen for det nordiske lægefaglige samarbejde de kommende år, siger DSAM’s formand Bolette Friederichsen:

”Med Roar har NFGP fået en formand, der er dygtig, og både en erfaren kliniker OG organisationsmand. Han er en stærk ambassadør for vores pejlemærker, og jeg er glad for, at han tilbyder fortsat at levere en masse interessetimer i fagets tjeneste".

NFGP udgiver et fagligt tidsskrift fem gange årligt, og derudover afholdes der en lægefaglig kongres hvert andet år, hvor lægerne har mulighed for at sætte fokus på fælles problemstillinger og udfordringer.

Roar (t.v.) afløser Johann Sigurdsson (t.h.) i stillingen som formand for NFGP.

Læs mere om NFGP på organisationens hjemmeside
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.