Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Almenmedicinsk forskning

Kontinuitet i almen praksis

  • Studier af kontinuitet i almen praksis er ofte begrænset af korte tidsperioder, små populationer eller fokus på læge-patient-forholdet og ikke almen praksis som en helhed.
  • I dette studie analyserede vi alle praksisskift for 1.144.941 patienter ≥65 år over 15 år (2007-2021). Vi fandt, at almen praksis leverede høj kontinuitet for deres ældre patienter.
  • Patienterne skiftede i gennemsnit praksis én gang i perioden og havde en tilknytning til deres praksis i gennemsnitligt 9,5 år.
Læs artiklen her

Den kliniske relevans af MR-skanning af lænden

  • Relevansen af MR-skanning er undersøgt i en ny statusartikel i Ugeskrift for Læger.
  • Artiklen viste, at MR-skanning ikke kan guide behandlingsvalg for langt de flest patienter med lænderygsmerter.
  • MR-skanning af lænderyggen anbefales derfor kun til patienter med progressiv neurologisk dysfunktion, mistanke om specifik patologi eller manglende fremskridt ved konservativ behandling.
Læs artiklen her

Mobile apps til behandling af unge med knæsmerter bør indtænke den unges, forældrenes og lægens informationsbehov

  • Mobile sundhedsapps (mHealth) rummer store potentialer for at forbedre behandling af unge med knæsmerter i almen praksis.
  • Dog er spørgsmålet om, hvordan mHealth-apps designes til at understøtte fælles sundhedsbeslutninger i komplekse behandlingssituationer, nærmest uberørt i litteraturen.
  • Gennem tre fremtidsworkshops kortlagde vores studie de unges, forælderens og lægens roller samt mål, udfordringer og interaktioner i krydsfeltet mellem klinikken og hjemmet.
  • Studiet præsenterer en model, der viser, hvordan mHealth-apps kan designes, så de understøtter patient-læge-kommunikation, unges overgange til egenomsorg og forældre-læge-alliancen på tværs af brugssituationer. 
Læs artiklen her
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.