Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Forskningsnyt

Praktiserende lægers vurdering af kræftudredningsforløb

 • I en retrospektiv audit af kræftforløb i perioden 2021-22 så vi, at godt 70 % af kræftudredningsforløbene begynder i almen praksis.
   
 • De praktiserende læger vurderede overordnet de diagnostiske forløb positivt, men knap 12 % af forløbene vurderes negativt.
   
 • Symptomvarighed over 2 måneder forud for lægekontakt, samt præsentation med uspecifikke symptomer såvel som en kombination af specifikke og uspecifikke symptomer, var associeret til en overordnet dårlig vurdering af den diagnostiske proces for kræft i almen praksis.
Læs artiklen her

Det mentale helbred ved kronisk sygdom i almen praksis

 • Patienter med type 2-diabetes og/eller iskæmisk hjertesygdom har ofte nedsat mental trivsel.
   
 • Dette studie undersøger anvendeligheden af konsultationer med den problemløsende metode til behandling af nedsat mental trivsel hos patienter med typer 2-diabetes og/eller iskæmisk hjertesygdom i almen praksis.
   
 • Praksispersonale var ofte den foretrukne gruppe til at tilbyde konsultationer.
   
 • Patienterne vurderede konsultationer som en effektiv og håndgribelig behandling.
   
 • Læger og personale oplevede konsultationerne som et værdifuldt værktøj til håndtering af psykologiske problemer i almen praksis, men lægerne oplevede indimellem udfordringer med rollen som facilitator.
   
 • Konsultationer med den problemløsende metode blev fundet egnet til målgruppen og vil blive vurderet i større skala.
Læs artiklen her

Faldende fysisk aktivitetsniveau blandt de 15-19-årige på grund af COVID-19

 • Unge i alderen 15-19 år er blevet mindre fysisk aktive efter ophør af COVID-19-restriktionerne sammenlignet med perioden før pandemien.
   
 • Det kan være hensigtsmæssigt at indtænke strategier for at højne fysisk aktivitet for at forebygge langsigtede konsekvenser af inaktivitet.
Læs artiklen her

I anledning af COP28 have Ugeskrift for Læger et temanummer om klima og sundhed, som blev udgivet i november 2023. Flere artikler var relevante for almen praksis. Dem har vi samlet her: 

Klimaaftryk af overdiagnostik
I Danmark initierer Almen Praksis mange blodprøver, undersøgelser og udredninger i sekundær sektor. Næsten halvdelen af al klinisk aktivitet menes at være overflødig og bidrager til væsentlig del af sundhedsvæsenets klimaaftryk. Fremadrettet skal vi finde ud af hvilke undersøgelser og udredningsprogrammer, der er unødvendige og kan undgås for patientens, samfundets og planetens bedste.
Klimaaftryk af overdiagnostik
 
Natur, sundhed og klima
Budskabet er at sammentænke klima, sundhed og natur således der kommer fokus på den positive sundhedseffekt af biodiversitet, grønne arealer og naturen på menneskets helbred. Naturbaserede interventioner øger trivsel og livskvalitet hos patienter med både psykiske og fysiske sygdomme.
Natur, sundhed og klima
 
Hedebølger og sammenhængen med comorbiditet, farmakoterapi og overdødelighed
I Danmark er gennemsnits temperaturen steget med 1.5 C siden målinger startede, og der forventes flere hedebølger i fremtiden. Over halvdelen af dødsfald i forbindelse med hedebølger kan forebygges. Både sygdom og medicin spiller en rolle i hvordan kroppen reagerer ved varme.
Hedebølger og sammenhængen med komorbiditet, farmakoterapi og overdødelighed
Disse forskningsnyheder er udvalgt og leveret af Forskningsenhederne for Almen Praksis. Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne, så formidler vi gerne kontakten. Send en mail til dsam@dsam.dk.
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, DK - 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve