Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Velkommen til de nye FYAM-repræsentanter 

Vi byder velkommen til følgende FYAM-repræsentanter, som er blevet udpeget ved seneste FYAM-udvalgsmøde:
Therese Titlestad, suppleant i FYAM-udvalget fra Region Midtjylland
Cees Stavenuiter, repræsentant i FYAM-udvalget fra DSAM's bestyrelse
Josephine Dueholm, suppleant i VIA
Emilie Olsson, suppleant i Kvalitetsudvalget
Tabitha Krog, medlem af Almen Praksisudvalget, YL
Bolette F. Jeppesen, medlem af Trivselsudvalget
Nicolai Bjerregaard, medlem af EYFDM 
FYAM-udvalget glæder sig til samarbejdet. 
Vil du også gerne tage aktivt del i FYAM’s arbejde? Så tøv ikke med at kontakte os - du er altid velkommen til at sende en mail til FYAM's formand, Thomas, eller næstformand, Maria.

Hvad kan du se frem til i 2024?

I FYAM har vi igangsat arbejdet med at opdatere e-bogen “Praksis Plus”, som skal lette overgangen fra uddannelseslæge til praksisejer. Det forventes færdigt i løbet af 2024.

Kongresser og møder:

  • NCGP (Nordisk Kongres) i Turku, Finland, den 11.-14. juni 2024 (pre-congress for yngre læger 10.-11. juni).
     
  • WONCA Europe i Dublin, Irland, den 25.-28. september 2024.
     
  • Regionale fyraftensmøder og sociale tiltag.
Se kalender her

God jul og godt nytår fra FYAM

Vi benytter lejligheden til at sige godt nytår fra FYAM-udvalget. 2023 har været et spændende år, hvor kampagnen “Speciallæge i Ledelse” særligt har været i fokus. Vi er stolte af resultatet og den feedback, vi modtager. 
Find kampagnen her
Derudover har FYAM været repræsenteret på lærerige konferencer, bl.a. WONCA i Bruxelles og Folkemødet.

Vi har udarbejdet et vigtigt indspark til Sundhedsstrukturkommissionen. 
 
Vi har sendt en spørgeskemaundersøgelse om kvalitet i uddannelsen ud til alle uddannelseslæger og med en flot, høj svarprocent (TAK for det). Resultatet vil blive offentliggjort i løbet af næste år. 
 
Vi har mødt mange af jer til Lægedage og på DSAM’s Årsmøde. Det glæder vi os allerede nu til at gentage i 2024. 
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
fyam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.