Tilbage til oversigt
Nyhedsbrev

Hovedstaden

Lille ændring i regionsbestyrelsen 

Fristen for at stille op til DSAM-valget er passeret, og for medlemmerne i Hovedstaden betyder det, at der ikke skal være elektronisk valg. 
Medlemmerne af regionsbestyrelsen i det kommende år er:

Sidsel Böcher
Christina Kjerulff
Rasmus Køster-Rasmussen
Tine Strand
Maria Krüger
Niels Saxtrup
Benny Ehrenreich
Mette Arbjørn (FYAM)
Jesper Falkenberg Foss (FYAM)
Stort velkommen til Maria (på billedet), som er nyt medlem, og tak til Sidsel, Benny, Niels og Jesper for at genopstille og tage endnu en tørn.
Regionsbestyrelsen har stadig til gode at konstituere sig. Det sker på et møde om knapt to uger.

FYAM-valg skal afgøres med elektronisk afstemning

Medlemmer, der er henført til FYAM, skal ikke læne sig for langt tilbage, for den elektroniske afstemning af FYAM-valget sættes i gang på mandag kl. 6.00.

Her er poster til FYAM-udvalget fra Region Hovedstaden, Videreuddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget og Internationalt Udvalg i spil. Læs om FYAM-valget her.

Vi håber, at du vil bruge din stemme. Vi ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Godt valg!

Tema- og valgmøde i august

Torsdag d. 17. august 2023 afholdt DSAM og FYAM Hovedstaden et fælles tema- og valgmøde på Center for Almen Medicin på Københavns Universitet. Oplægget var ”No free lunch – not even from Novo”.

Det var skønt med en blanding af både yngre kolleger fra FYAM og praktiserende læger i alle aldre – tak til jer, som deltog, og stor tak til Center for Almen Medicin, KU, for at lægge lokaler til vores møde.

I forlængelse af mødet sidste vinter om vægtabsmedicinen Wegovy med Rasmus Køster-Rasmussen som oplægsholder ønskede vi, at vores tema- og valgmøde skulle omhandle medicinalindustriens påvirkning af både patienter, læger og andre instantser.

Vi havde derfor inviteret Kristine Rasmussen Horne, speciallæge i almen medicin og ansat i både praksis og i SST for IRF, som kom med et tankevækkende oplæg om de interessekonflikter, der kan opstå ved industriafhængig forskning og patientbehandling. Der blev gennemgået mange gode, men skræmmende eksempler på medicinalindustriens indflydelse i vores hverdag. Bl.a. er interessekonflikter hos artikelforfattere ikke angivet i artikler i f.eks. Ugeskrift for Læger, og nogle studier er bevidst vildledende og skabes alene som reklamefremstød med ensidigt fokus på en positiv gevinst, som overeksponeres i studiets opbygning. Og de bivirkninger, der måske også er blevet påvist, belyses bevidst ikke nærmere eller medinddrages ikke i undersøgelsen. Vi blev uhyggeligt bevidste om, hvordan vi er brikker i et spil, hvor vores receptudskrivelser ikke nødvendigvis sker på good clinical evidence. 

Kristine Rasmussen Horne øste af sin viden og indsigt, og vi takker mange gange for hendes bidrag til at gøre os klogere!

Kristine Rasmussen Horne
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.