Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Repræsentantskabsvalg i DSAM: Valgforberedelserne er skudt i gang

Datoer for valgmøder i alle regioner er nu fastlagt, og der er klar til at modtage dit valgoplæg.

Har du lyst til at høre om det faglige arbejde i din regionsbestyrelse, så får du mere information på valgmødet. Møderne krydres sædvanligvis med et aktuelt oplæg eller en spændende debat, så det er en god idé at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Som aktiv i DSAM får du et godt kollegialt netværk, du er med til at påvirke vores fags udvikling, og du får mulighed at være med til at udvikle almen praksis.
 
Hvis du har lyst til at stille op til valget, skal vi have dit valgoplæg senest 28. august.

Datoer for valgmøderne
Region Sjælland 13. august
Region Syddanmark 20. august 
Region Nordjylland 26. august
Region Midtjylland 21. august
Region Hovedstaden - dato følger

Inden sommerferien sender vi regionale nyhedsbreve ud med program for og invitation til at deltage i valgmøderne. 

Selve valghandlingen foregår elektronisk i perioden 4. september kl. 6.00 til 11. september kl. 12.

Læs mere om valget, og hvordan du indsender dit valgoplæg nedenfor 👇
 
Valg i DSAM 2024

Sund planet - sunde mennesker

Den 19. maj er verdensdag for praktiserende læger, og dagen har bæredygtighed som tema under titlen 'Healthy planet, healthy people'.

DSAM har allerede engageret sig i kampen for en mere bæredygtig fremtid med sit politikpapir for bæredygtighed "Fra klode til klinik". Du kan finde link til politikpapiret nedenfor. 👇

DSAM var blandt de første lægevidenskabelige selskaber til at formulere en bæredygtighedspolitik. For øjeblikket er DSAM i gang med internt at afdække, hvor og hvordan selskabets arbejdsgrupper, sekretariat m.v. kan have fokus på bæredygtighed.

DSAM opfordrer til, at man også i almen praksis ser på, hvordan man kan arbejde bæredygtigt. I forbindelse med dagen siger Cees Stavenuiter, der er bæredygtigheds- og uddannelsesordfører i DSAM's bestyrelse:

”Bæredygtighed er noget, der angår alle. Og vi kan alle være med til at gøre en forskel. I almen praksis er vi 2.000 små virksomheder, som alle kan se på, hvordan vi kan leve grønt ligesom alle andre individer og virksomheder. Vi skal allerede nu og i al fremtid være forberedte på, hvordan klimaændringer påvirker vores sundhed. Og ikke mindst er der en kæmpe gevinst i at kigge kritisk og opbyggeligt på vores kliniske aktivitet. Hvad giver bedst mening af lave? 

Læs mere om 'Healthy planet, healthy people'.
 
DSAM's bæredygtighedspapir 'Fra klode til klinik'

Vil du være vært for en yngre europæisk lægestuderende?

Kender du udvekslingsprogrammet Hippokrates? Hippokrates er et udvekslingsprogram for europæiske læger under uddannelse i almen medicin og nye AP-læger (<5 års speciallægeerfaring), som er forankret i EYFDM (European Young Family Doctors Movement). Lægerne har igennem Hippokrates mulighed for at komme på besøg i en almen praksis i 29 forskellige europæiske lande, herunder Danmark.

Et ophold varer typisk 1-2 uger, og opholdet tilrettelægges i samarbejde mellem gæst og værtspraksis. I hvert land er der udpeget en national exchange coordinator, som agerer bindeled mellem gæster, værter og den nationale forening for almen medicin. Opholdene er gratis, og derfor totalt afhængigt af værtsklinikkers store frivillige engagement.
 
Opholdene i Danmark er populære, og der er derfor brug for flere klinikker, der har tid og lyst til at hjælpe med Hippokrates-programmet.

Hvis du vil vide mere om programmet eller måske allerede nu ved, at du har lyst til at stille dig til rådighed, kan du kontakte Danmarks exchange coordinator på mail: hippokrates.denmark@gmail.com
Signe Schovsbo er aktuelt exchange coordinator i Danmark, og hun er dermed det nævnte bindeled. Derudover er hun suppleant i Internationalt Udvalg i DSAM, hvor hun repræsenterer FYAM og Hippokrates programmets interesser.

Til daglig er Signe uddannet læge og er ph.d.-studerende Frederiksberg Hospital.


Læs mere om programmet på EYFDM's hjemmeside 👇

EYFDM - Hippokrates exchange
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.