Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Holdningspapirer om kvalitet

DSAM har udarbejdet to holdningspapirer om kvalitet:

1) Kvalitet i almen praksis
2) Principper for RKKP-databaserne

Det første handler om, hvad vi i almen praksis forstår ved kvalitet, mens det andet handler om kvalitetsindikatorer i RPPK-databaserne. Holdningspapirerne er først og fremmest støtteredskaber for bestyrelsen, Kvalitetsudvalget og sekretariatet. Det vil sige, at det er papirer med værdifuld indsigt om synspunkter, som er drøftet og taget stilling til, og som vi derfor kan vende tilbage til og bruge, når der skal tages beslutninger.

Anne Christina Kjerulff, praktiserende læge, formand for DSAM’s Kvalitetsudvalg og næstformand i DSAM, har stået i spidsen for udarbejdelsen af papiret om kvalitet i almen praksis og for opdateringen af princippapiret om RKKP-databaser. Efterfølgende er de blevet godkendt af en enig DSAM-bestyrelse.

Om DSAM's holdningspapir om kvalitet siger Anne Christina: 

”Kvalitet er et komplekst begreb, og kvalitet i almen praksis er vanskelig at sætte på formel, da der er mange afvejninger. Kvalitet er først og fremmest baseret på høj faglig kunnen og viden, gerne underbygget af evidens og velafvejede retningslinjer, men det handler også om patientens ønsker og behov og endelig om de ressourcer, der er mulighed for at bruge. Tid, nærvær og dialog er ligeledes vigtige forudsætninger for den bedste behandlingskvalitet”.

Og hun siger videre: ”Den fagligt ypperste behandling er måske ikke den bedste behandling for alle patienter pga. bivirkninger, individuelle forhold eller et for højt ressourceforbrug, og det tjener ingens interesse, at vi ender i overbehandling”. 

Trivsel og kvalitet
Der er mange dimensioner af kvalitet, ligesom perspektiverne er mange. Bæredygtighed og ressourceforbrug er relativt nye men særdeles aktuelle emner. Der er ofte fokus på individet, patienten, men samfundsøkonomi og de sundhedsprofessionelles trivsel må også tages i betragtning.

Et sundhedsvæsen med høj kvalitet og patientsikkerhed må også have de sundhedsprofessionelles trivsel for øje. Der er lavet undersøgelser, som påpeger sammenhængen imellem flere utilsigtede hændelser og sundhedsprofessionelles mistrivsel. Det parameter er således også vigtig for at sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling.

Læs DSAM's holdningspapir 👇  
 
DSAM's holdningspapir - ”Kvalitet i almen praksis"

Opdateret RKKP-princippapir

Det er DSAM, som godkender de almenmedicinske kvalitetsindikatorer i de databaser, som Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) står for. Almen praksis leverer data til fem udvalgte databaser, og i den forbindelse udvælges der enkelte indikatorer, som har til formål at give fingerpeg om kvaliteten i almen praksis. Indikatorerne skal i sidste ende resultere i bedre kvalitet for patienterne. Som støtteredskab til dette arbejde findes et DSAM-princippapir.

Hvad er det egentlig, vi måler?
Kvalitetsindikatorerne og de fastsatte standarder fra RKKP har en betydning, da de påvirker, hvor meget tid almen praksis skal bruge på de forskellige patienter.

”Det er derfor ganske væsentligt, at vi stiller os de samme kritiske spørgsmål fra gang til gang, når vi vurderer nye indikatorer, så vi sikrer, at det er de mest relevante oplysninger inden for de mulige rammer i en klinisk hverdag, der bliver indsamlet”, siger Anne Christina om princippapiret og fortsætter:

”Det er også væsentligt, at vi er med til at vurdere, hvad der kan give klinisk mening med øje for et efterfølgende forbedringsarbejde, og at vi husker at begrænse os med hensyn til de ønsker, vi kunne have om data. Hvis de data, vi ønsker, ikke er valide, har vi spildt en masse ressourcer”.

Læs det opdaterede princippapir 👇

Principper for RKKP-databaser

Parvovirus og gravide 

Almen praksis oplever i øjeblikket mange henvendelser pga. en parvovirus-epidemi. DSAM skal på vegne Sundhedsstyrelsen oplyse, at:

Raske gravide skal ikke sygemeldes, selvom der er smitterisiko. Heller ikke selvom de er antistof-negative.
 
Ved mistanke om smitte i første halvdel af graviditeten tilbydes undersøgelse for IgM- og IgG-antistoffer mod parvovirus B19 og opfølgning efter følgende retningslinjer:

a) IgM-negativ og IgG-positiv: Kvinden er immun, og der er ikke risiko for fornyet smitte.

b) IgM-negativ og IgG-negativ: Kvinden tilbydes fornyet test 2-3 uger efter smitteudsættelse.

c) IgM-positiv. Kvinden er nyligt smittet og henvises til specialafdeling.

Læs mere om parvovirus og SST's anbefalinger 👇
Læs mere om parvovirus hos Sundhedsstyrelsen
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.