Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

DSAM sender holdningspapir
til Sundhedsstrukturkommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen har indbudt alle til at bidrage med deres ideer og forslag til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen, herunder almen praksis, skal organiseres.

Kommissionens arbejde var også til debat i forbindelse medDSAM's årsmøde i Kolding, og her kom der mange spændende tanker og visioner på bordet.

En enig bestyrelse i DSAM har også netop udarbejdet et fælles holdningspapir, som er blevet sendt til Sundhedsstrukturkommissionen.
Læs DSAM's holdningspapir

Efteruddannelse – husk at bruge de afsatte midler

Hvert år mangler der typisk at blive brugt 20-30 mio. kr. af den sum penge, der er afsat til efteruddannelse, så har du lyst og tid til at efteruddanne dig inden for dit fag, så er der fortsat gode muligheder for at komme på kursus med tilskud.

Der er blandt andet mulighed for at finde efteruddannelse i forbindelse med Lægedage i november i Bella Center. Her er sidste frist for tilmelding den 23. oktober. Derudover er der gruppebaseret efteruddannelse under det, der hedder ”Efteruddannelse for læger og praksispersonale”, hvor det er lægerne selv, der er med til at planlægge det.

Mangler du at søge om tilskud?
Mangler du at få søgt om tilskud for den efteruddannelse, du eller dit personale har gennemført i 2022 og 2023, skal du huske at søge om tilskud snart .

Af hensyn til årsopgørelsen er PLO-E nødt til at lukke ned for fondssystemet i januar og februar. Det er derfor en god idé at få søgt om tilskud inden jul, og senest d. 31. december 2023.

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Nedenfor kan du se, hvor du kan finde ledige kurser.
Efteruddannelse for læger og praksispersonale
Lægedage i Bella Center

Osteoporose i offentlig høring

Vejledningen om osteoporose er sendt i offentlig høring, og alle har mulighed for at kommentere høringsversionen. Høringsmaterialet ligger tilgængeligt på linket nedenfor, og det er også her, at høringssvarene kommer til at ligge.
 
Der er frist for høringssvar den 10. november 2023 på mail til dsam@dsam.dk.

Læs høringsmaterialet her

Økonomiloft – tid til at skifte spor?

Debatten om almen praksis og økonomiloftet har været intens den seneste tid, og der har været mange forskellige holdninger til, hvad man gør i den konkrete situation. Du kan nedenfor læse DSAM's formands holdning til økonomiloftet.

Oplægget har været bragt i Sundhedsmonitor, men bag login. DSAM’s oplæg er derfor også tilgængelig herunder i en tekstversion.

Læs DSAM's indlæg her
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.