Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev


FYAM-undersøgelsen 2023

FYAM's medlemsundersøgelse 2023 er færdig. Undersøgelsen har fokus på kvaliteten af hoveduddannelse, for at vi kan få viden til at gøre uddannelsen endnu bedre, end den er i dag. Med den forestående omstrukturering af hoveduddannelsen har vi samtidig et rigtig godt udgangspunkt for at følge kvaliteten fremadrettet.

Unge læger ønsker at eje egen klinik
Undersøgelsen med til at bekræfte, at langt størstedelen af de unge læger ønsker at eje egen klinik efter endt hoveduddannelse. Hele 73 % forventer faktisk at eje egen klinik inden for 5 år efter endt uddannelse. Det er på samme niveau som i tidligere undersøgelser.

Der skal lyde en stor tak til de 663 uddannelseslæger, som tog sig tid til at besvare undersøgelsen.

Udvikling af hoveduddannelsen
Selv om undersøgelsen viser, at der generelt er en god hoveduddannelse for de kommende praktiserende læger, så viser undersøgelsen også, at der er noget, der kan gøres bedre.
 
FYAM-udvalget vil derfor i den kommende tid have fokus på blandt andet:

  • Implementering af direkte supervision
  • Regelrette undervisningsseancer i almen praksis
  • At øge kompetencer i visitation under hospitalsblokken
  • At øge ledelseskompetencerne under hele hoveduddannelsen.
Vi modtager gerne feedback eller kommentarer på undersøgelsen på fyam-formand@dsam.dk 
Det forventes at gentage undersøgelsen hvert 2.-4. år. 

På vegne af FYAM-udvalget

Thomas B. Purup
Formand for FYAM-udvalget
Læs hele FYAM-undersøgelsen
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.