Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

FYAM-undersøgelsen 2023

Rapport fra FYAM's medlemsundersøgelse 2023

I 2023 gennemførte FYAM en medlemsundersøgelse med det formål at undersøge kvaliteten af hoveduddannelsen i almen medicin og afdække, hvordan hoveduddannelseslæger ønsker at organisere sig i praksis efter endt uddannelse.

Undersøgelsen blev gennemført blandt alle hoveduddannelseslæger i almen medicin og ikke kun blandt medlemmer af FYAM. Spørgeskemaet blev sendt til 1.379 uddannelseslæger, og 663 besvarede det. Det er en svarprocent på hele 48 procent.

Med den forestående omstrukturering af hoveduddannelsen har vi nu et rigtig godt udgangspunkt for at følge kvaliteten fremadrettet.

Unge læger ønsker at eje egen klinikUndersøgelsen er med til at bekræfte, at langt størstedelen af de unge læger ønsker at eje egen klinik. Faktisk forventer hele 73 % at eje egen klinik inden for 5 år efter endt uddannelse. Det er på samme niveau som i tidligere undersøgelser.

Udvikling af hoveduddannelsenSelv om undersøgelsen viser, at der generelt er en god hoveduddannelse for de kommende praktiserende læger, så viser undersøgelsen også, at der er noget, der kan gøres bedre.

FYAM-udvalget vil derfor i den kommende tid have fokus på blandt andet:

  • Implementering af direkte supervision

  • Regelrette undervisningsseancer i almen praksis

  • Øge kompetencer i visitation under hospitalsblokken

  • Øge ledelseskompetencer under hele hoveduddannelsen.

Vi modtager gerne feedback eller kommentarer til undersøgelsen på fyam-formand@dsam.dk.