Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Kære medlemmer

Der er formandsvalg i år, og jeg har besluttet at stille op til en periode mere. Det er spændende og givende at stå i spidsen for selskabet. Og jeg synes, at vi med fælles indsats af repræsentantskab, bestyrelse, udpegede, sekretariat og gode samarbejdspartnerne er nået langt. Tak til alle jer, der arbejder på vegne af faget almen medicin. Verdens bedste speciale!
Jeg har udarbejdet en formandsberetning for 2022-2023. Her kan I læse om møder med alliancepartnere, hvor man både møder kølig, professionel interessevaretagelse og ildsjæleri. I kan også læse om DSAM's interessevaretagelse på Folkemødet 2023, hvor vi i år havde en ekstra stor delegation afsted. Desuden er der link til høringssvar og andet godt, så du vil blive klogere på, hvad DSAM mener.
 
Venlig hilsen
Bolette Friderichsen 
Læs formandensberetningen her

Sådan stiller du op til formandsposten

Formanden vælges på repræsentantskabsmødet i Kolding 7. oktober. Mødet er åbent for alle medlemmer, men det er kun repræsentanter, der har stemmeret.

Alle opstillingsberettigede medlemmer kan stille op som formand, og det er muligt at stille op helt frem til selve valgdagen, den 7. oktober. Ønsker du allerede nu at stille op, kan du sende dit valgoplæg til dsam@dsam.dk.
Tilmeld dig repræsentantskabsmødet her
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.


Vil du ændre hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig dette nyhedsbrev.