Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

FYAM’s medlemsundersøgelse 2023 er her!

Det er os en glæde at præsentere medlemsundersøgelsen 2023. For første gang har vi rettet fokus mod kvaliteten af vores hoveduddannelse for at skaffe viden til at gøre uddannelsen endnu bedre, end den er i dag. Med den forestående omstrukturering af hoveduddannelsen har vi samtidig et rigtig godt udgangspunkt for at følge kvaliteten fremadrettet. Det forventes at gentage undersøgelsen hvert 2.-4. år. 
 
Vi kan konkludere, at vi har en fantastisk hoveduddannelse i almen medicin i Danmark!
 
Det skal vi glæde os over, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er områder, vi kan forbedre. 
 
Blandt andet foreslår FYAM-udvalget øget fokus på: 
  • Implementering af direkte supervision
  • Regelrette undervisningsseancer i almen praksis
  • Fast daglig supervision til alle (også de sidste 11 %)
  • At øge kompetencer i visitation i hospitals-blokken
  • At undersøge fordeling af vagt vs. ambulatoriearbejde i hospitalsblokken
  • At sikre relevante arbejdsopgaver i hospitalsblokken
  • At øge ledelseskompetencerne under hele hoveduddannelsen 
  • At fastholde positivt billede, hvor langt størstedelen ønsker at eje egen klinik efter endt hoveduddannelse.
Der skal lyde en stor tak til de 663 uddannelseslæger, som tog sig tid til at besvare undersøgelsen.

Vi modtager gerne feedback eller kommentarer på undersøgelsen på fyam-formand@dsam.dk
 
På vegne af FYAM-udvalget
 
Thomas B. Purup
Formand for FYAM-udvalget.
Den fulde undersøgelse kan ses her
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
fyam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.