Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Ulighed og forskellige ydelser

Med OK22 kom der mere fokus på ulighed i sundhed, hvilket betyder, at man i almen praksis har mulighed for at tilbyde sine patienter forskellige former for konsultationer, som kan være med til at bedre sundheden i nogle sårbare patientgrupper.

Aktuelt er der stort fokus på, at vi i almen praksis prioriterer og bruger vores tid fornuftigt – og giver mest til dem med størst behov. 

Derfor vil vi gerne fra DSAM's side sætte fokus på de nye ydelser, som findes i OK22, og som kan være gode at komme i gang med – måske et praksis-nytårsforsæt, som kan planlægges allerede nu?

Der er fire forskellige former for ulighedsydelser, som du kan gøre brug af i din praksis. Læs mere nedenfor om de forskellige ulighedsydelser og -koder samt mulighederne for anvendelse.

Ulighedsydelserne

Ydelse 2150 (fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom) 
Denne ydelse skal bedre sundheden for en sårbar patientgruppe. Ydelsen er en tillægsydelse, lægeforbeholdt, og den er indenfor økonomirammen. Den kræver noget forberedelse. Der kan trækkes lister fra journalsystemerne på de relevante patienter, og personalet kan ringe/skrive og invitere – og booke en tid i det nye år.

Der er udarbejdet forskellige manualer, hvor du kan finde målgrupper og ideer til, hvordan du kommer i gang med arbejdet. Her kan du også finde forskellige diagrammer og charts, så du nemt kan komme videre.

Mange læger har imidlertid gode erfaringer med at starte med at tage udgangspunkt i egen søgning på patienter:
  • der er i behandling med Lithium
  • med diagnoserne skizofreni eller bipolær sygdom.
Hvis du har brug for mere information og flere råd til, hvordan du griber det an, kan du se på følgende links: 

Læs på VIDAP's hjemmeside om fremsøgning af patienter, organisering og råd til, hvordan du kommer i gang: 2150 | VID (vidap.dk)

KAP-S har udarbejdet en manual til, hvordan man i de forskellige systemer kan trække data, se mere i nedre højre hjørne på denne hjemmeside fra KAP-S: Fra data til kvalitet (støttepakke) - KAP-S

Der er også udarbejdet et understøttende spørgeskema til patienterne (MMQ1), som kan bruges til dialogen under 2150.

Derudover har PLO og RLTN udarbejdet en vejledning i forbindelse med OK22, hvor man kan læse mere om ydelsen: vejledning_overenskomst_2022_web.pdf (laeger.dk)

Månedsskrift for Almen Praksis har lavet en podcast om emnet: Sådan kan du bruge 2150: Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med svær psykisk sygdom (buzzsprout.com)

Ydelse 0128 (konsulterende samtale til børn og familier) 
Vedrører børn, der er udeblevet fra en af børneundersøgelserne. Hvert ydernummer/læge modtager hvert kvartal en oversigtsliste fra sin region med CPR-nr. Du finder listen i e-Boks erhverv. Det er en grundydelse, der ligger indenfor økonomirammen, selvom selve børneundersøgelsen ikke gør. Læs mere om ydelsen på sundhed.

Ydelse 0123 (helbredstjek på bosteder) 
Denne ydelse ligger udenfor økonomirammen. Bostederne kan anmode om besøg, men egen læge kan også selv tage initiativ. Hvis du er i tvivl, om du har patienter på et bosted, kan kommunen hjælpe dig med at finde navnene frem. Læs mere om ydelsen på sundhed.dk.

På sundhedsaftalens hjemmeside er der en beskrivelse af, hvordan man arbejder med ydelse 0123: Sundhedstjek til borgere på botilbud - Sundhedsaftalen (rm.dk).

DSAM har endvidere udarbejdet denne faglige vejledning om sundhedstjek på bosteder.

Ydelse 4538 (overblikskonsultation)
Ydelsen er desværre ikke for alle, men kun for dem, der indgår i forskningsprojektet, hvilket er ca. 25 % af de praktiserende læger.

Her kan du se det materiale, som Københavns Universitet har udarbejdet til almen praksis og her kan du læse mere om projektet:  Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside.

Kontingent for 2024

Kontingentet for at være medlem af DSAM er ikke blevet reguleret siden 2016 og med baggrund i de generelt stigende priser har et enigt repræsentantskab vedtaget at hæve kontingentet fra årsskiftet.

Kontingentet er blevet fremskrevet med prisindekset svarende til godt 40 kr. ekstra om måneden for et almindeligt ordinært medlemskab.

Prisstigningen for yngre læger, studerende og pensionister/ikke erhvervsaktive er mindre.
Se alle kontingentsatser for 2024 her
Copyright © 2023 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.