Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Indmeldelse

Medlemstyper og kontingentsatser

Indmeldelse foregår via Lægeforeningen på nedenstående links. Hvis du oplever problemer med at blive meldt ind, må du meget gerne sende os en mail på dsam@dsam.dk. Du kan også kontakte Lægeforeningens Medlemsservice på telefon 3544 8500.

Elektronisk indmeldelse for læger (log ind på "Min side" på laeger.dk)Efter login vælg "Dit medlemsskab" og derunder vælg "Videnskabelige selskaber". Her søges på DSAM - og der kommer et link frem "Indmeldelse HER", som du skal trykke på.

Elektronisk indmeldelse for medicinstuderende og andre personer uden medicinsk embedseksamenHer kommer du direkte til indmeldelsesblanketten.

Medlemstyper

  • Alle, der melder sig ind i DSAM, bliver medlem af hovedselskabet. Praktiserende læger og andre speciallæger optages som ordinære medlemmer.

  • Personer uden medicinsk embedseksamen kan optages som ordinære medlemmer efter begrundet ansøgning til bestyrelsen. En enig bestyrelse kan godkende optagelse af den pågældende. Det kan fx være en praksismanager eller andre med tilknytning til almen praksis. 

  • Læger, der er under klinisk basisuddannelse eller uddannelse til speciallæge, knyttes til Forum for Yngre Almenmedicinere og kaldes i daglig tale for FYAM-medlemmer.

  • Ph.d.-studerende ved de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen indmeldes på samme vilkår som FYAM-medlemmer.

  • Medicinstuderende knyttes til Studerendes Almenmedicinske Selskab og kaldes i daglig tale SAMS-medlemmer.

Kontingentsatser

  • Aktive praktiserende læger, andre speciallæger og øvrige godkendte medlemmer: kr. 2.700 pr. kalenderår

  • Læger under uddannelse og ph.d.-studerende: kr. 1.320 pr. kalenderår

  • Medicinstuderende: kr. 0 pr. kalenderår

  • Pensionister/ikke erhvervsaktive: kr. 600 pr. kalenderår

Herudover kommer et beløb på 100-200 kr. til LVS (Lægevidenskabelige Selskaber). Er man medlem af flere lægevidenskabelige selskaber, betales beløbet dog kun én gang. 100 kr. for medicinstuderende og 200 kr. for øvrige medlemmer.

Medlemskabet følger kalenderåret, men opkræves først i maj måned via Lægeforeningen. Ved indmeldelse efter at Lægeforeningens årlige opkrævning er udsendt, forestår DSAM selv den første opkrævning.