Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Indmeldelse

Indmeldelse, medlemstyper og kontingent

Sådan bliver du meldt ind

Praktiserende læger, speciallæger og yngre læger

Her foregår indmeldelse via Lægeforeningen på nedenstående links. Hvis du oplever problemer med at blive meldt ind, må du meget gerne sende os en mail på dsam@dsam.dk. Du kan også kontakte Lægeforeningens Medlemsservice på telefon 3544 8500.

Elektronisk indmeldelse for læger (log ind på "Min side" på laeger.dk)Efter login vælg "Dit medlemsskab" og derunder vælg "Videnskabelige selskaber". Her søges på DSAM - og der kommer et link frem "Indmeldelse HER", som du skal trykke på.

Medicinstuderende

Her foregår indmeldelse ved at sende en mail til medlem@dsam.dk. I mailen skal du oplyse følgende: Navn, adresse, mobilnr., fødselsdag- og år samt ved hvilket universitet, du studerer.

Andre personer uden medicinsk embedseksamen

Her foregår indmeldelse ved at sende en mail med begrundet ansøgning til dsam@dsam.dk.

Kontingentsatser pr. 1. januar 2024

  • Aktive praktiserende læger, andre speciallæger og øvrige godkendte medlemmer: kr. 3.200 pr. kalenderår

  • Læger under uddannelse og ph.d.-studerende: kr. 1.500 pr. kalenderår

  • Medicinstuderende: kr. 150 pr. kalenderår

  • Pensionister/ikke erhvervsaktive: kr. 700 pr. kalenderår

Herudover kommer et beløb på 250 kr. til LVS (Lægevidenskabelige Selskaber). Er man medlem af flere lægevidenskabelige selskaber, betales beløbet dog kun én gang. Medicinstuderende og pensionister/ikke erhvervsaktive betaler ikke til LVS.

Medlemskabet følger kalenderåret, men opkræves først i marts måned via Lægeforeningen. Ved indmeldelse efter at Lægeforeningens årlige opkrævning er udsendt, forestår DSAM selv den første opkrævning ved indmeldelse. Medicinstuderende opkræves altid ved indmeldelse og altid af DSAM.

Medlemstyper

  • Alle, der melder sig ind i DSAM, bliver medlem af hovedselskabet. Praktiserende læger og andre speciallæger optages som ordinære medlemmer.

  • Personer uden medicinsk embedseksamen kan optages som ordinære medlemmer efter begrundet ansøgning til bestyrelsen. En enig bestyrelse kan godkende optagelse af den pågældende. Det kan fx være en praksismanager eller andre med tilknytning til almen praksis. 

  • Læger, der er under klinisk basisuddannelse eller uddannelse til speciallæge, knyttes til Forum for Yngre Almenmedicinere og kaldes i daglig tale for FYAM-medlemmer.

  • Ph.d.-studerende ved de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen indmeldes på samme vilkår som FYAM-medlemmer.

  • Medicinstuderende knyttes til Studerendes Almenmedicinske Selskab og kaldes i daglig tale SAMS-medlemmer.