Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

Stil op til FYAM-valget og engager dig i faglighed, fællesskab og din fremtid som almenmediciner


FYAM er først og fremmest et fagligt fællesskab og netværk for alle os, der ønsker almen medicin i fremtiden. Nu har du mulighed for at få indflydelse på faget, blive en del af maskinrummet og være med til at styrke fællesskabet og den faglige retning for specialet.
 
I FYAM arbejder vi helt overordnet med interessevaretagelse for jer som medlemmer, kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse og internationalt samarbejde og alt indenfor den politiske dagsorden, som vedrører vores speciale. Derudover arbejder vi med at gøre FYAM synlig i offentligheden, og vi en aktiv SoMe-gruppe, som konstant arbejder på at synliggøre de tilbud, vi har til uddannelseslægerne, for derigennem at styrke vores faglige fællesskab og rekrutteringen til specialet. Derfor er der altid arbejde at finde i FYAM, uanset hvilke kompetencer, idéer, interesse eller motivation, du kommer med.
 
Udover faste møder i vores nationale FYAM-udvalg, hvor man kan få indblik i de mange processer i FYAM og DSAM, giver en post i FYAM en fantastisk mulighed for at opbygge et stort netværk og møde nuværende og kommende kollegaer i et stærkt fællesskab.
 
Vi har brug for endnu flere stærke kræfter - så stil op og bliv fagligt aktiv I FYAM

 
Læs mere om valget her og se de ledige poster 
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
fyam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.