Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

FYAM-valget

Stil op til FYAM-valget – for faglighed, fællesskab og din fremtid som læge

Grib chancen og bliv aktiv i FYAM!

FYAM er først og fremmest et fagligt fællesskab for alle os, der ønsker almen medicin i fremtiden. Nu har du mulighed for at få indflydelse på faget, blive en del af maskinrummet og være med til at styrke fællesskabet og den faglige retning for alle læger, der brænder for almen medicin!

I FYAM arbejder vi blandt andet med kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse og internationalt samarbejde. Derudover har vi en aktiv SoMe-gruppe, som konstant arbejder på at synliggøre de tilbud, vi har til uddannelseslægerne, for derigennem at styrke vores faglige fællesskab og rekrutteringen til vores fag. Derfor er der altid arbejde at finde i FYAM.

Udover faste møder i vores nationale FYAM-udvalg, hvor man kan få indblik i de mange processer i FYAM og DSAM, giver en post i FYAM en fantastisk mulighed for at opbygge et stort netværk og møde nuværende og kommende kollegaer i et stærkt fællesskab.

Har du lyst til at bidrage til fællesskabet og påvirke vores fag? Så stil op og bliv fagligt aktiv og/eller deltag blot i nogle af FYAM’s mange aktiviteter eller mindre arbejdsgrupper.

Er du i tvivl om, hvad det indebærer at blive aktiv, eller hvordan valget forløber, så se vores video om FYAM-valget her.

Du skal acceptere statistiske og marketing cookies for at kunne se indholdet

Det er nu, du har chance for at få indflydelse i vores fælles forum for yngre almenmedicinere. Der er spændende poster på valg i år.

Disse poster er på valg

 • FYAM-udvalget, formand

 • FYAM-udvalget, suppleant fra Region Midtjylland

 • FYAM-udvalget, suppleant fra Region Hovedstaden (1 års periode)

 • FYAM-udvalget, medlem fra Region Syddanmark

 • FYAM-udvalget, medlem fra Region Hovedstaden

 • FYAM-udvalget, medlem fra Region Sjælland

 • FYAM-udvalget, medlem og suppleant fra Region Nordjylland

 • Videreuddannelsesudvalget (VIA), medlem og suppleant

 • Internationalt udvalg, FYAM-suppleant

 • Kvalitetsudvalget, FYAM-medlem

Posten er gældende i 2 år medmindre andet er nævnt. 

Hold dig opdateret på Facebook, Instagram og i nyhedsbreve, hvor vi de kommende måneder vil uddybe, hvad de forskellige poster indebærer.

Er du allerede afklaret, så se i højre spalte, hvordan du stiller op, og få en god ven til at gøre det samme!

Til udpegning

Nogle poster kommer ikke til afstemning, men skal udpeges af FYAM-udvalget på førstkommende FYAM-møde efter DSAM's årsmøde den 4. oktober. Det gælder følgende poster:

 • Styregruppen for PLO Efteruddannelse

 • YL's Almen Praksisudvalg, suppleant

 • DSAM/PLO's rekrutterings- og fastholdelsesudvalg, suppleant

 • NYGP (Nordic Young General Practitioners), medlem 

Er du interesseret i en af disse poster, kan du give besked til formandskabet, når mødet nærmer sig. Mere info følger i et FYAM-nyhedsbrev og FYAM's andre digitale platforme.

Sådan stiller du op

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du udfylde skema til opstilling til FYAM-valget 2024 og sende det til dsam@dsam.dk - gerne sammen med et foto af dig selv.

Du kan senest indsende valgoplæg den 28. august kl. 10. Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde lidt om din baggrund, og hvad dine mærkesager er. Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden.

Skema til opstilling til FYAM-valget 2024

Valgperiode 4.-11. september 2024

FYAM-valget foregår elektronisk. Stemmeberettigede medlemmer, der er henført til FYAM, modtager en mail med stemmeseddel den 4. september kl. 6.00. Vær obs på, at der samtidig er valg til DSAM's repræsentantskab, så nogle medlemmer modtager to mails med stemmesedler.

Afstemningerne er åbne indtil 11. september kl. 12.00. Valgmails kommer fra valgsekretariatet@dadl.dk. Læs evt. mere under FAQ om valget.