Tilbage til oversigt

Nyhedsbrev

DSAM nedsætter arbejdsgruppe om moderne teknologi, herunder AI

I forlængelse af DSAM's repræsentantskabsmøde i foråret blev det besluttet, at DSAM skulle udarbejde et holdningspapir om avanceret teknologi, herunder AI. Holdningspapiret skal komme med en anbefaling til, hvordan DSAM skal forholde sig til den teknologiske udvikling.

Den igangværende teknologiske udvikling berører både patienter og sundhedspersonale i forhold til arbejdsvilkår, privatlivets fred, sundhedsopfattelser m.v., hvilket betyder, at også almen praksis skal forholde sig til udviklingen og de muligheder og udfordringer, som den rummer.

Holdningspapiret har til formål at belyse:
  • hvordan avanceret teknologi, herunder AI, bedst udvikles og integreres i almen praksis på en etisk forsvarlig måde
  • hvilke behov og udfordringer de praktiserende læger står overfor ved indførelsen af avanceret teknologi.
Holdningspapiret hedder "Holdningspapir om brug af avanceret teknologi i almen praksis, herunder dataetik."

Arbejdsgruppen, der skal arbejdere videre med holdningspapiret, består af:
  • Anne Christina Kjerulff, næstformand i DSAM
  • Maria Krüger, IT- og medicinordfører i DSAM
  • Anders Elkær, medlem af DSAM's bestyrelse
  • Daniel Nyboe, medlem af FYAM-udvalget
Arbejdsgruppen har løbende mulighed for at indhente assistance og sparring fra andre eksperter på området. Kommissoriet, der danner rammen for arbejdet, er godkendt af bestyrelsen.

Er du speciallæge i almen medicin?

Og brænder du for uddannelse af de kommende almenmedicinere? Så læs videre:

DSAM søger en engageret og erfaren speciallæge til at lede de almenmedicinske specialekurser i Odense. 

Som kursusleder står du bl.a. for planlægning og udvikling af kurserne i samarbejde med et velfungerende sekretariat, der varetager den daglige drift.

Der er mulighed for faglig sparring med erfarne kursusledere i København og Aarhus. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisningsrelateret arbejde, kursusledelse eller andet relevant ledelsesarbejde.

Se stillingsopslaget 👇
 
Læs mere om stillingen som kursusleder i Region Syddanmark

Skal du med til DSAM's årsmøde?

Kom med til DSAM's årsmøde 4. oktober 2024 på Hotel Comwell Kolding. Er du hurtig med din tilmelding, kan du få early bird-rabat.

Rabatten løber frem til den 24. juni. Læs mere om priser og tilmelding nedenfor.👇

Udover muligheden for at møde nye og gamle venner og kolleger fra hele landet, får du på årsmødet mulighed for at blive klogere på kunstig intelligens (AI), og hvad det måske kan betyde for dig og for almen praksis.

Kunstig intelligens (AI) har allerede vundet indpas flere steder i sundhedsvæsenet og er også på vej ind i almen praksis. Men hvad er kunstig intelligens? Og hvordan bruger vi det bedst, så det ikke bliver en tidsrøver for os og vores patienter?

Til at gøre os klogere på emnet og udfordre os på fremtidens lægepraksis har vi inviteret praktiserende læge og forfatter Michael Hejmadi, læge og ph.d. Christoffer Bjerre Haase og lektor og ph.d. i filosofi Sune Hannibal Holm.

Det faglige program indeholder også to runder parallelsessioner med en vifte af emner, der – udover mere AI – spænder fra bæredygtighed og aktiv dødshjælp til trivsel og skulderundersøgelser – for bare at nævne nogle få.
 

Læs mere om årsmødet og tilmelding her

Hvem skal have DSAM's talentpris 2024?

I DSAM ønsker vi at hylde engagement og dygtighed, og vi uddeler derfor hvert år vores æresfulde "Talentpris" til en praktiserende læge eller uddannelseslæge, som har ydet en særligt bemærkelsesværdig og ekstraordinær indsats.
 
Det kan f.eks. være én, som arbejder målrettet for at løse en problemstilling, vi alle kan genkende, som sætter fokus på særlige faglige udfordringer, eller som utrætteligt arbejder for at skabe bedre vilkår og rammer for patienterne.
 
Med prisen følger 10.000 kr.
 
Send en mail hurtigst muligt og inden 19. august til dsam@dsam.dk med navnet på din kandidat, og hvorfor vedkommende fortjener at vinde. Prisen overrækkes under festmiddagen ved DSAM's årsmøde den 4. oktober i Kolding.

På billedet kan man se vinderen af talentprisen 2023, Camilla Aakjær Andersen, sammen med DSAM's formand, Bolette Friderichsen.
DSAM's talentpris - læs mere om prisen og se tidligere vindere
Copyright © 2024 Dansk Selskab for Almen Medicin, All rights reserved.

Skriv til os på:
Dansk Selskab for Almen Medicin, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
dsam@dsam.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dit valg af nyhedsbreve eller afmelde alle nyhedsbreve.