Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Ledige stillinger

Kursusleder til den almenmedicinske specialeuddannelse i Region Syddanmark

Er du speciallæge i almen medicin, arbejder du som praktiserende læge i Region Syddanmark, og har du lyst til at stå i spidsen for de almenmedicinske specialekurser i Odense, så læs endelig videre. Stillingen er ledig pr. 1. januar 2025, men vi håber, at den rette kandidat har mulighed starte blidt op 1. oktober 2024, så vi sikrer et godt overlap mellem den nye og afgående kursusleder.

Beskrivelse af arbejdsopgaver

Kursuslederen har ansvar for:

 • At de teoretiske kurser i hoveduddannelsen planlægges og udbydes til HU-lægerne i Region Syddanmark.

 • At kursusrækken gennemføres i overensstemmelse med målbeskrivelsens krav og masterplan.

 • Regnskab og budget, herunder dialog med Sundhedsstyrelsen om de økonomiske rammer samt den årlige budgetansøgning.

 • At kurserne fornys og udvikles i samarbejde med kursuslederne i København og Aarhus.

 • Ansættelse af undervisere, herunder faglig sparring, evaluering af undervisning, opfølgning på kvalitet af undervisningen mm.

Du er ikke alene om opgaven, da der er etableret et velfungerende sekretariat med en kursuskoordinator, der er ansat 34 timer pr. uge.

Kursuskoordinatoren står for den daglige drift, hvilket inkluderer:

 • Planlægning af kurser, forplejning, lokaler m.m.

 • Koordinering med undervisere i forbindelse med planlægning af kursusåret, løn/rejseafregning

 • IT, opdatering af hjemmeside, daglig økonomi, indkøb, budgetopfølgning samt assistance med den årlige budgetansøgning til Sundhedsstyrelsen.

Dine kompetencer

Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisningsrelateret arbejde, økonomi/budgetplanlægning, kursusledelse eller andet relevant ledelsesarbejde. Derudover lægger vi vægt på, at du har erfaring som tutorlæge for hoveduddannelseslæger, at du har forståelse for den almenmedicinske tilgang, både fag-fagligt og organisatorisk og har viden om, hvordan dette kan formidles i undervisningen i de forskellige emner på specialekurserne.

Praktiske oplysninger

Administrationen og undervisningen er placeret på Syddansk Universitet i Odense. Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Nyt Sund, Campusvej 34, 5230 Odense M.

Der er tilknyttet studentermedhjælper ca. 4 timer om ugen. Kursuslederen er ansat af DSAM, men aflønnes via Sundhedsstyrelsen.

Som kursusleder er du automatisk medlem af DSAM's kursusudvalg, som mødes 2 gange årligt. Kursusudvalget består af de andre kursusledere, vores kursuskoordinatorer, kursistrepræsentanter og underviserrepræsentanter fra de 3 uddannelsessteder. Ligeledes er kursuslederne associerede medlemmer af VIA-udvalget i DSAM, som mødes 3 gange årligt.

Den gennemsnitlige arbejdstid er på 3-4 timer om ugen. Arbejdstiden varierer i forhold til planlægning af og undervisning på kurserne. Der er ansat to erfarne kursusledere i København og Aarhus, som der er mulighed for løbende sparring med.

Lønnen er i henhold til gældende takster for undervisning. Stillingen honoreres med et basishonorar på 100.000 kr. årligt samt et variabelt beløb for 4 undervisningstimer (ca. 1800 kr. pr. time) pr. hold pr. år, der bliver undervist.

Stillingen er ledig pr. 1. januar 2025, men vi håber, at den rette kandidat kan starte blidt op 2-3 mdr. før, så der er mulighed for et godt overlap med den afgående kursusleder. Bl.a. laves budget ansøgning til Sundhedsstyrelsen i oktober måned.

Sådan søger du stillingen

Send din ansøgning til DSAM på mail dsam@dsam.dk. Vi skal have din ansøgning senest den 18. august. Der holdes samtaler den 25. september i tidsrummet kl. 11-15.

Samtaleudvalget består af:

 • Søren Prins, observatør i DSAM's bestyrelse og formand for VIA-udvalget

 • Cees Stavenuiter, uddannelsesordfører i DSAM's bestyrelse

 • Marianne Vedsted, kursusleder for specialeuddannelsen i Aarhus

 • Helle Søht, kursuskoordinator ved specialeuddannelsen i Odense

 • Louise Hørslev, sekretariatschef hos DSAM

 • En repræsentant fra Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU (Odense)

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende kursusleder i Odense, Anne-Mette Rotwitt, på mobil 2947 0457 eller kursuslederen i Aarhus, Marianne Vedsted, på mobil 4088 4853

Du kan læse mere om specialeuddannelsen på www.speam.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Oprettet: 4. juni 2024

Ansøgningsfrist 18. august 2024.