Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

  • Alkoholintoksikation med svær bevidsthedspåvirkning

  • Nyopstået oftalmoplegi (medfører dobbeltsyn), bevidsthedsforstyrrelse og ataksi

  • Sandsynlig delirium tremens.

AKUT

Ved delirium tremens ses typisk forvirring, kraftig uro, hallucinationer, aggressivitet, kraftig tremor, takykardi og feber.

Ved Wernickes encephalopati (thiaminmangel) ses typisk ofthalmoplegi, ataxi og konfusion.

Aflåst sideleje reducerer risikoen for aspiration.

  • Moderate til svære abstinenssymptomer

Konsultation nu

  • Moderate abstinenssymptomer hos pt. uden sikkerhedsnet i hjemmet

  • Sværeabstinenssymptomer.

AKUT

Abstinenssymptomer opstår typisk 24-36 timer efter endt alkoholindtagelse og er præget af autonom hyperaktivitet og psykiatriske symptomer.

Ved moderat abstinens ses psykiske symptomer, tremor, sveden, kvalme, hovedpine, let takykardi, hypertension og hyperventilation. 

Ved svær abstinens ses betydelig uro, forbigående hallucinationer, kraftig tremor, kvalme og opkastninger. AT ertydeligt svækket. 

Behandlingen af alkoholabstinenser er som udgangspunkt benzodiazepiner. Behandlingen bør ikke iværksættes i lægevagtsregi.

Ved akut behov for medicinsk abstinensbehandling bør patienten indlægges. 

Øvrige abstinenstilstande kan varetages af egen læge eller misbrugscenter.

  • Lette abstinenssymptomer

  • Ukompliceret alkoholintoksikation.

Alm. konsultation

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.