Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Sekretariatet

Adresse og medarbejdere

Dansk Selskab for Almen Medicin Stockholmsgade 55, st. 2100 København Ø

T: 7070 7431 E: dsam@dsam.dkW: www.dsam.dk

Vi træffes på telefon:

Mandag-torsdag kl. 9-15Fredag kl. 9-14

I sekretariatet kan du møde:

Louise Hørslev

Sekretariatschef

Louise Hørslev

Daglig ledelse af DSAM's sekretariat

Direktør for det nordiske samarbejde NFGP

Bestyrelsen og repræsentantskabet

Presse- og kommunikationsrådgiver

Mogens Folkmann Andersen

Ansvarlig for presse og kommunikation.

Chefkonsulent

Anette Sonne Nielsen

Ansvarlig for kvalitetsområdet

Ansvarlig for vejledningsområdet

Forskningsudvalget, herunder Ph.d.-forum og Forskningsnyt

Kvalitetsudvalget, herunder RKKP og Vidensbanken

Interessegruppen for plejehjemslæger

Visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten

Annette Gehrs

Sekretær

Annette Scharff Gehrs

Webmaster

Repræsentantskabet

Årsmøde, webdelen

Valg

Korrektur

Redaktionssekretær på Practicus

Multipraksisundersøgelsesudvalget,herunder honorar for dataindsamling

Sekretær

Dorthe Pedersen

Regnskab/økonomi/bogholderi

Løn/mødegodtgørelser

Mødeplanlægning

Kontakt vedr. ind- og udmeldelser

Bestyrelsesmøder

Høringer og udpegninger

Sekretær

Sanne Bernard

Årsmødekoordinator

FYAM-udvalget

SAMS (medicinstuderende)

Kliniske vejledninger, sekretariatsbistand

Videreuddannelsesudvalget

NFGP, herunder nordisk årsmøde

Internationalt Udvalg

Lægetorvet

Grøn Praksis

Studentermedhjælp

Mie Christiansen

HjemmesideNyhedsbreveSoMe

Luna, studentermedhjælper i DSAM's sekretariat

Studentermedhjælp

Luna Andreasen

HjemmesideNyhedsbreveSoMe

Lægefaglig konsulent

Anne Holm

Udpegninger og høringer

Thomas Birk Kristiansen

Lægefaglig konsulent

Thomas Birk Kristiansen

Data og jura

Lægefaglig konsulent

Rasmus Køster-Rasmussen

Vejledningsredaktør