Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Sekretariatet

Adresse og medarbejdere

Dansk Selskab for Almen Medicin Stockholmsgade 55, st. 2100 København Ø

T: 7070 7431 E: dsam@dsam.dkW: www.dsam.dk

Vi træffes på telefon:

Mandag-torsdag kl. 9-15Fredag kl. 9-14

I sekretariatet kan du møde:

Louise Hørslev

Sekretariatschef

Louise Hørslev

Daglig ledelse af DSAM's sekretariat

Direktør for det nordiske samarbejde NFGP

Bestyrelsen og repræsentantskabet

Presse- og kommunikationsrådgiver

Mogens Folkmann Andersen

Ansvarlig for presse og kommunikation.

Chefkonsulent

Anette Sonne Nielsen

Ansvarlig for kvalitetsområdet

Ansvarlig for vejledningsområdet

Forskningsudvalget, herunder Ph.d.-forum og Forskningsnyt

Kvalitetsudvalget, herunder RKKP og Vidensbanken

Interessegruppen for plejehjemslæger

Visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten

Annette Gehrs

Sekretær

Annette Scharff Gehrs

Webmaster

Repræsentantskabet

Årsmøde, webdelen

Valg

Korrektur

Redaktionssekretær på Practicus

Sekretær

Dorthe Pedersen

Regnskab/økonomi/bogholderi

Løn/mødegodtgørelser

Mødeplanlægning

Multipraksisundersøgelsesudvalget,herunder honorar for dataindsamling

Sara Krabbes legat

Kontakt vedr. ind- og udmeldelser

Bestyrelsesmøder

Høringer og udpegninger

Sekretær

Sanne Bernard

Årsmødekoordinator

FYAM-udvalget

SAMS (medicinstuderende)

Kliniske vejledninger, sekretariatsbistand

Videreuddannelsesudvalget

NFGP, herunder nordisk årsmøde

Internationalt Udvalg

Lægetorvet

Grøn Praksis

Studentermedhjælp

Mie Christiansen

HjemmesideNyhedsbreveSoMe

Lægefaglig konsulent

Anne Holm

Udpegninger og høringer

Lægefaglig konsulent

Anders Beich

Vejledningsredaktør

Thomas Birk Kristiansen

Lægefaglig konsulent

Thomas Birk Kristiansen

Data og jura

Lægefaglig konsulent

Rasmus Køster-Rasmussen

Konstitueret vejledningsredaktør