Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Dansk Selskab for Almen Medicin

Vi tager vare på fagets interesser og formidler faglig viden til medlemmer, samarbejdspartnere og presse.

Det Almenmedicinske Hus

DSAM har sammen med Tidsskrift for Praktisk Lægegerning (TPL) taget initiativ til at skabe Det Almenmedicinske Hus. Målet er at styrke samarbejdsrelationerne og sammenhængskraften mellem organisationerne (som også tæller KiAP) og som alle har almen praksis som målgruppe.

Læs mere om Det Almenmedicinske Hus

Kom hurtigt videre

Her finder du links til de mest aktuelle emner.

Se også: