Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Practicus

DSAM's medlemsblad

Udgivelsesplan 2024

Nr.

Deadline f. artikler

Udsendes uge

269

8/1

10

270

21/2

19

271

6/5

28

272

25/6

38

273

6/9

48

Om Practicus

Tidsskriftet Practicus er medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. Det udkommer i et oplag på knap 5.000 eksemplarer 5 gange om året og sendes til alle medlemmer, som en del af kontingentet. Derudover bliver det sendt til andre interessenter inden for faget almen medicin.

Practicus beskæftiger sig med emner indenfor DSAM's virkefelter, nemlig forskning, uddannelse på alle niveauer, kvalitetsudvikling og internationalt samarbejde. Derudover er det et debatblad, hvor alle facetter af livet i lægepraksis bliver taget op.

Redaktionen består af ansvarshavende chefredaktør Ellen Louise Kristensen, FYAM-redaktør Solvej Videbæk Bueno og redaktionssekretær Annette Gehrs.Jørn Thomsen Elbo forestår layout og tryk af Practicus.

Det er ikke muligt at købe annonceplads i bladet. 

Indlæg modtages gerne, og kan sendes til Practicus@dsam.dk. Se mere under Skriv artikel