Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

  • Kronisk hjertesygdom og svær åndenød

  • Kendt astma/KOL og svær åndenød.

AKUT

Åndenød. Overvej: AKS, astma/KOL, lungeemboli, lungeødem, metabolisk acidose, pneumoni, panik/angst/hyperventilation, pneumothorax, bevægeapperatsmerter i thorax.

  • Kendt astma/KOL og tiltagende åndenød.

  • Nyopstået åndenød ved anstrengelse

  • Stridor.

Konsultation nu

  • Påvirket AT.

AKUT

Nogle kroniske KOL-patienter har O2-drevet respiration! Stil efter O2-saturation på 90 % - 95%.

Ved stridor, overvej epiglotit, fremmedlegeme, angst og pseudokroup.

  • Angst og hyperventilation

  • Følelse af åndenød hos upåvirket pt.

Alm. konsultation

Husk at opgradere visitationskategorien ved gentagne henvendelser.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.