Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

  • Nyopståede uforklarede, vedvarende brystsmerter.

112

Dispositioner til AKS: alder, køn, familiær disposition, dyslipidæmi, hypertension, rygning, overvægt, komorbiditet.

Udstråling til hage, hals, arme og evt. øvre abdomen og ryg.

Ofte ses atypiske symptomer hos kvinder, diabetikere og ældre med AKS.

AKS-behandling. Opstart om muligt MONAC:

M – morfin 2,5-10 mg (iv)

O – oxygen 5 L/min.

N – nitrolingual 0,4 mg

A – ASA 300 mg tygges

C – Tiagrelor 180 mg (Brillique) KUN efter aftale med kardiolog.

  • Andre brystsmerter

Konsultation nu

  • Sandsynligt AKS

  • Arytmi

  • Sandsynlig aortadissektion.

AKUT

Se boksen ovenfor.

Overvej yderligere udredning ved negative fund, specielt ved familiær disposition.

Statistisk set er der ikke mange alvorlige, ukendte hjertelidelser i ung alder.

Lette brystsmerter kan forårsages af myoser, gastrit, stress m.m.

Ekg, BT, puls.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.