Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

HØJENERGITRAUME

 • Medtaget pt.

112
 • Upåvirket pt.

 • Skader fra højtryksstråle (luft/væsker).

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m

 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t 

 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

LAVENERGITRAUME

 • Smerter og fejlstilling af ekstremitet

 • Svær hævelse

 • Svært reduceret funktionsniveau.

AKUT
 • Stærke smerter.

Konsultation nu
 • Lette smerter.

Alm. konsultation
 • Indirekte ossøs ømhed

 • Påvirkning af perifere neurovaskulære forhold

 • Sandsynlig behandlingskrævende fraktur, luksation eller ruptur.

AKUT

OBS:

 • Fraktur hos pt. med osteoporose

 • Læsion af collaterale ulnare ligament på 1. finger

 • Os scaphoideumfraktur

 • Epifysiolyse hos børn

 • Hoftenære fakturer hos ældre.

Pt., som ses an hjemme eller sendes hjem uden røntgen, bør have et sikkerhedsnet.Hvis ikke tilstanden bedres i løbet af 2-3 dage, bør pt. vurderes af læge.

RICEM:Ro, Is, Kompression, Elevation, Mobilisering.

INTET TRAUME

 • Pludselig opstået svære smerter i OE/UE

 • Pludselige smerter i kold og bleg ekstremitet.

AKUT
 • Smerter og feber

 • Hævet, rød, varm ekstremitet eller led

 • Knæ med ekstentionsdefekt

 • Børn < 15 år med smerterog reduceret funktion af ekstremitet.

Konsultation nu
 • Nyopståede uforklarede ekstremitetssmerter.

Konsultation 24t
 • Voksne med lette smerter eller kronisk svære ekstremitetssmerter.

Alm. konsultation
 • Sandsynlig DVT

 • Sandsynlig arteriel emboli

 • Barn med ledinfektion

 • Barn med uforklarlig udtalt halten

 • Påvirket AT.

AKUT

OBS:

 • Kardial iskæmi med udstråling

 • Fraktur hos diabetikere og reumatikere med hævede fodled

 • Hofteepifysiolyse/coxitis hos børn < 15 år ved diffuse symptomer fra hote/lår/knæ.

Ukomplicerede ekstremitetssmerter udredes ved almindelig konsultation.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.