Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Smertefuldt udslæt

 • Gravide med genitalt udslæt

 • Impetigo og feber

 • Anden sandsynlig infektiøs hudinfektion hos medtaget pt.

Konsultation nu

 • Zoster ophtalmicus

 • Zoster oticus

 • Gravid med varicella

 • Herpes genitalis hos gravid > 34. uge (henvises til fødestedet)

 • Staphylococcal scalded skin syndrome.

AKUT

Prodromale smerter før synlige hudelementer ved herpes zoster.

Erythema migrans kan ses dage til uger efter flåtbid.

Hurtig opstart (inden for et par dage fra debut) med systemisk antiviral behandling ved herpes zoster.

Varicellaeksponerede seronegative gravide skal have VZIG.

Voksne > 20 år med varicella behandles systematisk med tabl. aciclovir 800 mg x 5 i 5 dage.

Gravide < 34. uge med herpes genitalis behandles systemisk med tabl. aciclovir 200 x 6 i 5 dage.

Erythema migrans:

 • Penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage.

 • Øvrig sandsynlig zoster

 • Voksne med sandsynlig varicella

 • Gravide udsat for varicella, og som ikke tidligere har haft varicella

 • Impetigo uden andre symptomer

 • Impetigo og problemer med fremmøde i institution

 • Sandsynlig erythema migrans.

Konsultation 24t
 • Sandsynlig hudinfektion uden andre symptomer.

Alm. konsultation

Banale hudinfektioner som ringorm m.m. udredes ved alm. konsultation.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.