Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Højenergitraume.

112

Hovedtraume med:

 • Bevidstløshed mere end 1 minut

 • Konfusion

 • Nyt fokalt neurologisk udfald

 • Vedvarende opkastninger

 • AK-behandling

 • Alder over 65 år og trombocythæmmende behandling.

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m

 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t

 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

 • Stærk hovedpine

 • Amnesi

 • Alkohol-, medicin- eller narkotikapåvirket pt.

Konsultation nu
 • Glasgow Coma Scale = 14 eller mindre.

AKUT

Glasgow Coma Scale (GCS) 15 kan hjemsendes med mundtlig og skriftlig instruks i observation. 

INSTRUKS I OBSERVATION

Pt. Må ikke være alene de første 24 timer. Følgende symptomer bør føre til, at man kontakter læge:

 • Stigende kraftig hovedpine

 • Gentagne episoder med kvalme/opkastninger

 • Nedsat bevidsthed (vanskelig at vække)

 • Forvirring

 • Krampeanfald

 • Upåvirket patient

Ses an

Betydende hovedtraume hos upåvirket patient: kan sendes hjem med instruks i observation

Se instruks for observation herover. 

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.