Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

Hypotermi − rektaltemperatur < 35 °C.

112

Hjerte-lunge-redning foregår, indtil pt. er opvarmet.

Ved ekstrem nedkøling er det svært at finde livstegn.

En kold pt. bør ikke erklæres død.

HYPOTERMIBEHANDLING:

  • Stop nedkøling

  • Varmt, tørt tøj og tæpper

  • ABC og hjerte-lunge-redning.

Aktiv opvarmning af svært hypoterm patient er en specialistopgave.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.