Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Mistanke om iskæmisk stroke < 24 timer efter symptomdebut/sidst set rask mhp. enten trombolyse eller endovaskulær terapi.

112
 • Mistanke om TCI < 48 timer

 • Mistanke om 2 eller flere TCI < en uge

 • Nyopstået fokal neurologi og hovedtraume < 4 uger.

AKUT

Stroke mistænkes ved:

 • Pludseligt opstået halvsidig lammelse

 • Pludseligt opstået afasi

 • Kombination af pludselig opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale.

Ved mistanke om stroke < 24 timer skal der altid ringes til trombolysevagten/112 afhængig af regionale retningslinjer.

 • Anden nyopstået fokal neurologi

 • Nyopstået konfusion.

Konsultation nu
 • TCI > 48 timer eller stroke > 24 timer, som ikke er ordentligt udredt eller ikke er i relevant behandling 

 • Feber

 • Nakke-ryg-stiv

 • Discusprolaps med motorisk udfald

 • Cauda equinasyndrom

 • Tværsnitssyndrom.

AKUT

CENTRAL FACIALISPARESE 

 • Bevaret motorik i panden og

 • Bevaret evne til at lukke øjet.

PERIFER FACIALISPARESE

 • Panden kan ikke rynkes.

Er pt. kandidat til kræftpakkeforløb?

Akut blodfortyndende behandling først efter MR- eller CT-scanning.

 • Kendt migræne med aura i form af lammelse.

  Almindelig konsultation

Er pt. kandidat til et kræftpakkeforløb?

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.