Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Formodet forgiftning hos svært bevidsthedspåvirket.

112

Svær forgiftning med:

 • røg

 • rottegift

 • medicin

 • planter.

AKUT

 • Behov for ventrikeltømning eller aktivt kul

 • Påvirket AT 

 • Tvivlstilfælde.

AKUT

Fremgangsmåde:

 • Indhent oplysninger om agens og mængde

 • Kontakt Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12.

Overvej ammoniakdampe og kulilteforgiftning.

Ved indtag af ætsende materiale tilrådes pt. at drikke mælk eller vand.

Der skal ikke provokeres opkastning.

Dosering af naloxone ved opiatforgiftning: 0,4 mg i.m., derefter 0,4 mg i.v. 

Lettere eller usikker forgiftning med:

 • medicin, herunder INR > 4.5

 • gas

 • planter.

Konsultation nu

 • AK-behandling (warfarin) med INR > 10.

AKUT

Ved indtag af planter eller substanser af ukendt giftighed kan patienten evt. selv kontakte Giftlinjen mhp. afklaring, tlf. 82 12 12 12.

Høj INR uden blødning:

 • 4,5 < INR < 10: Pause

 • INR >10: Overvej delvis revertering med 1-3 mg phytomenadion peroralt (fx på en sukkerknald) eller i.v.

 • Harmløs forgiftning.

Alm. konsultation

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.