Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

  • Pludseligt høretab

  • Hævelse i ydre øre

  • Øreflåd hos medtaget pt.

Konsultation nu
  • Otohæmatom (subperikondral blodansamling)

  • Sandsynlig mastoidit.

AKUT

Alle akutte hørenedsættelser eller mistanke om hørenedsættelse skal henvises subakut til ØNH-læge ved ukendt årsag.

  • Øresmerter.

Alm. konsultation

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.