Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

Petekkier og

 • feber

 • sløret bevidsthed

 • hovedpine

 • nakkestivhed.

112
 • Urticaria og åndenød

 • Sandsynlig anafylaksi.

112
 • Øvrige petekkier

 • Urticaria og mulighed for truede luftveje (hævede læber m.m.)

 • Progredierende betændelse i huden

 • Betændelse i huden og feber

 • Nyopstået betændelse i ansigtet

 • Sandsynlig lymfangit

 • Hævende og smertende underben.

Konsultation nu

 • Påvirket AT

 • Sandsynlig meningitis

 • Truede luftveje

 • Sandsynlig DVT

 • Mistanke om gangræn.

AKUT

Søg altid forklaring på petekkier og andre spontane blødninger i huden. Overvej:

 • Hæmoragisk diatese − kræver udredning

 • Opkastning/anv. af bugpresse

  • Kvælning - evt. anmeldelsespligt.

Kontrol anbefales 1-2 dage efter behandlingsstart ved flegmone og erysipelas, især hvis der er en bagvedliggende lidelse.

Ved differentialdiagnostiske vanskeligheder mellem erysipelas og DVT skal pt. udredes for DVT.

Anafylaksi-behandling.

Både flegmone og erysipelas behandles straks med antibiotika.

 • Urticaria, ukompliceret.

Ses an

Som hovedregel bør der ikke allergiudredes ved urticaria.

Pt. med ukompliceret urticaria kan opfordres til at købe antihistaminer.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.