Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

Kendt psykiatrisk patient:

 • med voldelig adfærd

 • som er til fare for sig selv eller andre

 • som vil begå selvmord

 • med svær selvmutilation.

AKUT

VOLDELIG IKKE-PSYKOTISK PERSON

 • Kontakt politiet.

 

PSYKOTISK PT. MED ÅBENBAR RISIKO FOR SKADE PÅ SIG SELV ELLER ANDRE, SOM NÆGTER INDLÆGGELSE

 • Tvangsindlæg på røde papirer

 • Røde og gule papirer fås hos politiet

 • Inddrag vagthavende på psykiatrisk afd.

 • Vejledning i udfyldelse står på papirerne.

 • Suicidaltruende eller selvmutilerende pt.

 • Svær depression

 • Nyopstået psykose

 • Kendt psykose i forværring

 • Delir.

Konsultation nu

 • Psykotisk pt. med åbenbar risiko for skade på sig selv eller andre, som nægter indlæggelse: Tvangsindlæg på røde papirer.

 • Psykotisk pt. med risiko for alvorlig forværring uden behandling eller mulighed for afgørende bedring ved behandling: Tvangsindlæg på gule papirer.

 • Hvis ikke årsagen til delir kan findes og behandles.

AKUT

Årsagen til psykose og delir er somatisk, indtil andet er bevist. Find årsagen. Behandl eller indlæg akut.

Organiske årsager til akut psykose omfatter bl.a. delir, CNS-stimulerende stoffer, hypoglykæmi, meningitis, prednisonbehandling, stofskiftesygdomme og nyligt kranietraume.

Symptomer på akut opstået organisk delir er: Fluktuerende symptomer, uopmærksomhed, uorganiseret adfærd og bevidsthedsændringer.

 • Let depression

 • Krise

 • Angst

 • Søvnforstyrrelser.

Alm. konsultation

Lettere psykiatriske symptomer udredes og behandles ved almindelig konsultation. Se dog pt. inden for 24 timer ved:

 • mangelfuld eller usikker kommunikation

 • gentagne henvendelser.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.