Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Rødt øje med smerter eller lysskyhed

 • Kontaktlinsebruger med lette smerter eller rødt øje

 • Spædbørn med sandsynlig øjenbetændelse.

Konsultation nu
 • Nedsat syn

 • Hårdt øje

 • Uklar cornea

 • Stærke øjensmerter og hovedpine eller udtalt lysskyhed

 • Sandsynlig keratit

 • Ciliær injektion

 • Reduceret bevægelighed

 • Sandsynlig ethmoidit.

AKUT

Konferér med øjenlæge i tvivlstilfælde.

Keratit, akut glaukom og iridocyklit ses næsten altid unilateralt, og visus er næsten altid reduceret.

Atraumatisk subkonjunktivalblødning er som hovedregel harmløs − husk dog INR ved AK-behandling.

Kontaktlinsebærere må ikke bære linser igen, før de er symptomfri.

Uklar cornea, plet eller unormal fluoresceinfarvning er tegn på keratit.

Overvej orbital cellulitis ved reduceret bevægelighed af øjet.

Ved ethmoidit hos børn ses påvirket AT eller feber, reduceret bevægelighed af øjet og unilateralt røde hævede øjenomgivelser.

 • Bygkorn og øjentørhed

 • Bilateralt røde og kløende øjne uden nedsat syn

 • Øjenbetændelse hos børn.

Alm. konsultation

KONJUNKTIVITIS

Starter ofte unilateralt og bliver bilateral i løbet af nogle dage. Der er milde smerter/irritation. Visus er normal. Udredes ved almindelig konsultation. Allergisk konjunktivit og irritationstilstande er oftest bilaterale.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.