Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Komplicerede sår med sandsynlig læsion af underliggende strukturer som sener, nerver, større kar, knogle eller indre organer.

 • Sår med pludseligt opståede svære smerter.

AKUT

KOMPLICEREDE SÅR

 • Nedsat funktion 

 • Altid ved stik- og skudsår 

 • Sår efter højenergitraume 

 • Sår efter højtryksspuling.

 • Gabende regelmæssige sår > 1-2 cm

 • Uregelmæssige sår

 • Multiple sår

 • Forurenede sår

 • Vedvarende blødning fra sår.

Konsultation nu

 • Behov for anæstesi

 • Stærkt forurenede sår, der ikke kan renses pga. omfang eller smerter

 • Blødning, der ikke stoppes

 • Gabende sår, hvor forholdene gør, at de ikke kan sutureres her og nu

 • Behov for sekundær suturering.

AKUT

Sår renses primært med vand og mild sæbe og sutureres inden for 6 timer.

Et stærkt forurenet sår kan sutureres på 4.-5.-dagen under antibiotikadække.

Alternativt lades såret gro sammen fra bunden. Ved uregelmæssige sår saneres nekrotisk og ikke- vitalt væv, hvorefter suturering overvejes.

Tetanusvaccine ved behov.

 • Små, ikke gabende sår

 • Hudafskrabninger på fx knæ og albue.

Ses an

SMÅ SÅR

 • Vask med vand og mild sæbe

 • Læg tør forbinding

 • Informer patienten om tegn på infektion

 • Giv tetanusvaccine ved behov.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.