Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Større ætssår (syrer og baser)

 • Sårinfektion med kraftige smerter.

AKUT

Nekrotiserende fasciitis.

AKUT

Ætssår, især med baser, fx lud, kan give alvorlige skader i dybden.

Skylles med vand under transport.

Tetanusvaccine ved behov.

 • Kroniske sår med tegn på akut  infektion

 • Nye sår/cikatricer med tegn på infektion

 • Sår i antibiotikabehandling > 48 timer uden bedring

 • Nye diabetiske fodsår

 • Sandsynligt fremmedlegeme i hud.

Konsultation nu

 • Påvirket AT

 • Sandsynlig større absces

 • Behov for større revision

 • Fremmedlegeme, som ikke kan fjernes pga. risiko for læsion af nerver, kar, sener. 

AKUT

Om muligt D+R. De fleste sårinfektioner kan behandles med god sårhygeine og evt. åbning af såret, hvis der er en puslomme.

Sårinfektioner samtidig med systemisk sygdom, dyb invasion eller cellulit kræver empirisk systemisk antibiotikabehandling, mens man venter på dyrkningssvaret.

Tetanusvaccine ved behov.

 • Spontant opståede sår

 • Nye venøse/iskæmiske bensår

 • Nye tryksår

Konsultation 24t

 • Påvirket AT

AKUT

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.