Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

Sikker forurening af øjet med:

 • stærke syrer

 • tåregas (på nært hold)

 • ammoniak

 • kautisk soda

 • kalkpulver

 • cement

 • ovnrens.

112
 • Andre kemiske midler i øjet.

AKUT

Instruér i skylning straks og fortsat skylning under transport.

 • Mistanke om kemisk middel i øjet

 • Fremmedlegeme i øjet

 • Traume mod øjet

 • Skader i øjenomgivelserne

 • Svejseøjne med svære smerter

 • Andre stråleskader.

Konsultation nu
 • Nedsat synsstyrke

 • Dobbeltsyn

 • Epiteldefekt > 1/5 af corneas areal

 • Skyet cornea

 • Limbal iskæmi

 • Udtalt chemosis

 • Behov for fortsat skylning

 • Sandsynlig perforation, Irislæsion eller hyphaema

 • Store konjunktivale rifter

 • Sår i øjenlågskanten

 • Sandsynlig blow-out- eller orbitafraktur.

AKUT

Ved dybtsiddende fremmedlegeme eller glødeskal i cornea henvises subakut til øjenlæge.

Ciliær injektion er et almindeligt fund efter traume mo­d øjet.

Udeluk perforation ved traumatisk subkonjunktival blødning.

Svejseøjne opstår typisk 6-12 timer efter UV-eksposition.

Stråleterapi, solarie og termisk påvirkning kan også give øjenskader.

Antibiotikaprofylakse med tobramycin eller ciprofloxacin hos kontaktlinsebrugere (dækker pseudomonas).

Lettere, færdigbehandlede ætsningsskader bør kontrolleres hos øjenlæge næste dag.

ÆTSNINGSSKADER

 • Skylning til pH ca. 7 (efter 10 min. pause i skylningen)

 • Antibiotikaprofylakse opstartes efter endt skylning.

ABRASIO OG SVEJSEØJNE

 • Fremmedlegemer i cornea forsøges forsigtigt fjernet i LA, før der henvises til øjenlæge

 • Antibiotisk salve

 • Per oral smertebehandling

 • Evt. Voltaren®-dråber

 • CAVE ingen dråber eller salve ved perforation!

 • Anlæg steril klap og øjenskjold (undgå tryk på øjet).

 • Svejseøjne med lette smerter.

Ses an

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.