Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

HØJENERGITRAUME

 • Medtaget pt.

112
 • Upåvirket pt.

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m

 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t

 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

LAVENERGITRAUME

 • Åndenød

 • Stærke smerter

 • Føleforstyrrelse eller svaghed i UE.

Konsultation nu
 • Lette smerter

Alm. konsultation

 • Unormal stetoskopi

 • Ossøs ømhed i columna

 • Fokal neurologi

 • Påvirket AT.

AKUT

Trykkede og evt. brækkede ribben udredes ikke hos den upåvirkede pt.

Vær opmærksom på adækvat smertedækning af respirationssynkrone smerter.

INTET TRAUME

 • Nyopståede uforklarede stærke rygsmerter hos akut medtaget pt.

112
 • Rygsmerter med miktionsbesvær, føleforstyrrelser i underkroppen, svaghed i UE eller feber.

Konsultation nu
 • Nyopståede ryg- eller lændesmerter.

Konsultation 24t
 • Lette ryg-/lænde-/torakale smerter eller forværring af kroniske rygsmerter.

Alm. konsultation

 • Exploratio rectalis med reduceret sphinctertonus

 • Føleforstyrrelser i ridebukseområdet

 • Nytilkommen fokal neurologi i UE

 • Påvirket AT.

AKUT

Spontane smerter i brystregionen kan være tegn på aks/dissektion/pneumo-thorax/lungeemboli, som betyder, at pt. skal indlægges akut.

Ved uforklarede ryg-/thoraxsmerter, overvej:

 • cauda equina

 • tidligere malignitet − metastaser

 • herpes zoster. 

Kroniske rygsmerter udredes og behandles ved almindelig konsultation.

Brug aldrig morfika til kroniske smerter i en akut-/vagtsituation ved ukendt pt.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.