Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

  • Vaginal blødning hos akut medtaget pt. 

112

  • Blødning gennem 2-4 bind/time > 4 timer hos ikke-akut medtaget pt.

Konsultation nu

  • Fortsat blødning og påvirket AT

  • Underlivssmerter og fortsat blødning

  • Graviditet kan ikke udelukkes.

AKUT

Bind forstås som tunge, regulære menstruationsbind, ikke trusseindlæg og ikke blodpletter i bind. 

Udeluk graviditet hos fertile.

  • Kraftig menstruationsblødning eller pletblødning.

Alm. konsultation

Vaginal blødning kan skyldes infektion.

Udeluk graviditet hos fertile.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.