Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Symptomer - telefonvisitation

Visitation efter objektiv vurdering

Bemærk

Akut udredning/behandling

 • Udslæt og smerter i huden

 • Udslæt og feber

 • Forfrysninger

 • Denuderet eller væskende hud og smerter uden forudgående traume.

Konsultation nu

 • Henoch-Schönleins purpura

 • Arteritis temporalis

 • Vaskulit med symptomer fra andre organsystemer

 • Sandsynlig toksisk epidermal nekrolyse

 • 2., 3., 4. grads forfrysning.

AKUT

TOKSISK EPIDERMAL NEKROLYSE

Er en sjælden, men potentielt livstruende lidelse.

Er ofte lægemiddelinduceret.

Er kendetegnet ved:

 • Afstødning af hele epidermis/mucosa

  • Feber og symptomer fra andre organer.

 

GRADERING AF FORFRYSNINGER

1. grad. Epidermal skade, uden bullae

2. grad. Dermal skade, bullae med klart eller hvidt mælkelignende indhold

3. grad. Subdermal skade, blodfyldte bullae

4. grad. Muskel, sene, knogleskade.

1. OG 2. GRADS FORFRYSNINGER

 • Hud mod hud (ikke gnide)

 • Stop nedkøling (vådt tøj m.m.)

 • Hurtig opvarmning i 40-42°C vand

 • Smertestillende: p.n. paracetamol. Evt. morfin

 • Varme drikke

  • Et skadet område må ikke masseres.

3. OG 4. GRADS FORFRYSNINGER

 • Beskyt de skadede områder mod slag, stød og tryk under transporten.

 • Undlad at massere.

 • Giv rigeligt med varme drikke med på turen til hospitalet.

 • Eksem

Konsultation 24t

Eksemer kendetegnes ved at være en superficiel inflammation i huden med rødme, hævelse og kløe.

Kan være skællende, med blærer, væskende og licheniseret.

Fx atopisk-, seboroisk-, kontakt- og bleeksem.

Primær behandling er steroidcreme.

Muligt inficeret eksem kontrolleres efter nogle dage.

Oversigt

112

Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.

AKUT

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.

Konsultation nu

Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.

Alm. konsultation

Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.

Konsultation 24t

Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.

Ses an

Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.