DSAM Logo

Program for DSAM's årsmøde 6. oktober 2023

Tema: Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul?

Kl. 08:30 Registrering, morgenbrød og kaffe
 
Kl. 09:30 Plenumsession:
  Velkomst ved konferencier Ellen Louise Kristensen og oplæg til temaet ved formand for DSAM, Bolette Friderichsen, og formand for FYAM-udvalget, Thomas Purup
 
 

Tre indspark til temaet med hver sin vinkel:

Hvordan får vi kanaliseret økonomi ud til kommunerne til at hjælpe os med at varetage opgaver, som flyttes fra sekundær- til primærsektoren?
ved Christina Svanholm, praktiserende læge, ildsjæl og drivkraften bag Praksisbussen

Hvilken rolle skal almen praksis spille i fremtidens sundhedsvæsen, og hvad kan vi lære af Deep End-organisationen?
ved Mogens Vestergaard, praktiserende læge, seniorforsker og primus motor på Deep End-netværket i Danmark. 

Hvordan får vi tid til at passe vores patienter og opretholde den høje standard med kontinuitet og subspecialisering i vores lille patientgruppe?
ved Leif Vestergaard, formand for Etisk Råd og formand for Honorarstrukturrådet 

Spørgsmål fra salen og debat
 

Kl. 11:00 Pause og posterwalk
 
 - 291,7 KB
Kl. 11:45 Parallelle sessioner 1-6. Se mere her

Kl. 13:00 Frokost
 
Kl. 14:00 Plenumsession: Ph.d. Cup
 
Kl. 14:30 Kort pause
 
Kl. 14:45 Parallelle sessioner 7-13. Se mere her
 
Kl. 16:00 Pause
 
Kl. 16.30 Afslutning i plenum
 
Kl. 17:00 For uddannelseslæger: FYAM-timen

For resten: Musik og (fælles-) sang v. die herren Vøhtz, Crandal, Køster-Rasmussen og Beich. 
 
Kl. 18:00 Slut på det faglige program
 
Kl. 19:00 Festmiddag og kaffe. Derefter spiller det energiske Århus-band Båndsalat op til dans. 
  
Kl. 02:00 Festen slutter

 

 Vi tager forbehold for ændringer.