Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Skriv artikel

Sådan skriver du en artikel til Practicus

Forfattere 

Alle forfattere oplyses med navn, titel og e-mail. Der bedes ligeledes medsendt vellignende portrætfotos til artiklen. Er der mere end 2-3 forfattere, vises kun foto af førsteforfatteren. 

Omfang

2.300 anslag inkl. mellemrum til en enkelt side.6.300 anslag inkl. mellemrum til et dobbeltopslag.

Redaktionen forbeholder sig ret til at skære i længden. 

Illustrationer

Medsend gerne fotos eller relevante illustrationer. Vær opmærksom på ophavsret.Send altid fotos m.v. som vedhæftede filer i originalstørrelse. Der tabes meget kvalitet, når billederne sendes i mailtekst og indsat i wordfiler.

Form

Vi er fra vores akademiske uddannelse vant til at skrive artikler efter den skabelon, som videnskabelige artikler har: formål, materiale, metode etc. Denne opsætning appellerer generelt ikke til folks læselyst.

Derfor anbefaler vi, at man anvender en mere journalistisk metode til opbygning af artiklerne og begynder med hovedbudskabet, som uddybes længere fremme i artiklen.

  1. Overskrift: Skal have blikfang og beskrive temaet. 

  2. Underoverskrift: Uddyber overskriften, således at læseren bliver klar over artiklens indhold. 

  3. Indledning: Her beskrives kort og letlæseligt, hvad artiklen drejer sig om, og de væsentligste pointer trækkes op. En eventuel konklusion hører til her. 

  4. Uddybning: Fold artiklen, diskussionen, projektet ud. Start med det vigtigste, så redaktionen kan skære fra bunden, hvis der ikke er plads nok. Gør artiklen læsevenlig ved at bryde teksten op med mellemrubrikker (overskrift) for cirka hvert tredje afsnit. 

  5. Andet: Eventuelle indskud, væsentlige oplysninger eller supplerende data anbringes i bokse.

  6. Litteraturhenvisninger: Medtages ikke, med mindre de er helt centrale for artiklen. I stedet henvises til forfatteren (e-mailadresse) af artiklen, der kan fremsende relevant litteraturliste. 

Redaktørerne