Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

SAMS' jobportal

OBS! Der kan oprettes stillingsopslag i ugerne 27, 28 og 29 pga. vedligeholdelse af systemet.

Indryk stillingsopslag

For at indrykke et stillingsopslag og give dig selv og din praksis muligheden for at tilknytte en dygtig medicinstuderende skal du udfylde en skabelon og sende den til samsjob@dsam.dk.

Der er op til 5 hverdages ekspeditionstid på jeres henvendelse, og I vil modtage en bekræftelsesmail, når jeres opslag er blevet lagt op. Efter ca. 1 måned, eller når ansøgningsfristen udløber, vil opslaget blive slettet fra jobbanken, hvis intet andet er aftalt. 

Bemærk, at SAMS kun indgår i formidlingen af jobopslag, og ikke er en del af kontakt og samarbejde mellem praksis og den individuelle stud.med.

Arbejdsopgaver

Stud.med.er kan varetage mange forskellige sygeplejefaglige og laboratorieopgaver efter oplæring og behov, fx blodprøvetagning, sekretæropgaver m.m. Flere SAMS byer tilbyder færdighedskursus som introducerer stud.med. til opgaverne - se mere på den relevante bys Facebook side. I denne forbindelse skal det understreges at kurserne ikke kan stå alene uden individuel oplæring i den pågældende praksis.

Overenskomst

Aflønning af en stud.med. sker efter kvalifikationsmæssigt overenskomstniveau. Vi henviser til PLA's ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer og løntakst for timelønnet lægesekretær samt overenskomstaftalen mellem PLA og HK/Privat for lægesekretærer og praksisassistenter, som også FADL foreslår. Se evt også fadl.dk.

Arbejdstider

Erfaringsmæssigt er det svært at få en fuldtidsstuderende til at arbejde eksempelvis 20 timer pr. uge - specielt i dagtid, hvor der også er undervisning på studiet.

Pga. ovenstående vælger praksisser derfor i høj grad at "dele" jobbet mellem flere studerende (4-5 personer afhængigt af timetallet) sådan, at det ugentlige timetal bliver overskueligt for den enkelte.

SAMS har etableret denne jobportal for at hjælpe med at skabe kontakt mellem almen praksis-klinikker og medicinstuderende.

Alle opslag vil være tilgængelige via hjemmesiden. Opslag bliver desuden lagt i den relevante SAMS-bys lukkede Facebookgruppe og efter et par dage på SAMS-byens åbne Facebookside.

Hent skabelon til jobopslag her