Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2011

Revideret: 1. april 2021

Telefonvisitationsguide

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Telefonvisitationsguide

Copyright © Dansk Selskab for Almen Praksis (DSAM), 2021

Telefonvisitationsguiden er udgivet elektronisk http://www.telefonvisitation.dk/

ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-26-1

 

Arbejdsgruppens medlemmer

Mogens Zarling, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Fredericia og formand for arbejdsgruppen

Kasper Kvist, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Fredericia

Alexander Hardarson, yngre læge

Bjarne Lühr Hansen, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Rasmus Køster-Rasmussen, yngre læge, ph.d.

 

Sekretariatsbistand

Annette Gehrs, webmedarbejder

Sanne Bernard, sekretær

Anette Sonne Nielsen, chefkonsulent

 

Forlagsredaktion

Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

 

Interessekonflikter

Ingen angivet

 

Finansiering

Vejledninger i regi af DSAM udarbejdes for midler afsat via ”Overenskomsten for almen praksis”.