Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Kræftopfølgning i almen praksis

9. Influenzavaccination til patienter i kemoterapi

Patienter i kemoterapi er i øget risiko for at få infektioner, herunder influenza, som kan føre til både øget morbiditet og mortalitet. Influenza kan desuden føre til sub-optimal kræftbehandling, idet en infektion kan føre til udskydelse af kemoterapibehandling (82).

Influenzavaccination til patienter i kemoterapi

  • Gives efter Sundhedsstyrelsens retningslinier/anbefalinger

  • Kan gives til patienter i kemoterapi

  • Der er respons på vaccinen (vaccinen er virksom)

  • Den bør gives længst mulig tid fra sidste kemobehandling

  • Der er ikke alvorlige bivirkninger.

I normalbefolkningen forebygger influenzavaccination infektion hos 70-90 % af patienterne og reducerer influenza-relaterede hospitalsindlæggelser med 90 %. Patienter i kemoterapi opnår immunrespons efter influenzavaccination, dog er responset mindre end hos raske personer. Mindre studier tyder på, at patienter i kemoterapi får det bedste immunrespons efter influenzavaccination, hvis vaccinen gives længst mulig tid fra den sidste kemobehandling. Der er ikke beskrevet alvorligere bivirkninger til influenzavaccination (83).