Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Kræftopfølgning i almen praksis

BILAG

Bilag 1: Fasthold kontakten til kræftpatienten

Forslag til ordlyd i et brev, der kan sendes til patienten i forbindelse med en kræftdiagnose

 

Kære

 

Der er kommet besked fra sygehuset om, at du har været udredt/indlagt med alvorlig sygdom. 

Vi er klar over, at der kan ligge et længere behandlingsforløb forude, og meget information bliver givet på sygehuset. Vi ved dog også, at man i den situation kan have yderligere spørgsmål og behov for samtale, men at mange har svært ved at tage initiativ til at kontakte deres praktiserende læge.

Vi vil gerne vide, hvordan vi bedst kan støtte dig nu og i fremtiden. Vi tilbyder bl.a. en samtale tidligt i dit sygdomsforløb, også selvom sygehusbehandlingen stadig pågår. 

Det kan være samtale i vores klinik eller hjemme hos dig selv. Din ægtefælle eller andre nære pårørende er selvsagt velkomne til at deltage, alt efter dit behov og ønske.

Du bestemmer selv, hvilken læge du ønsker at tale med og give yderligere indsigt i din situation.

Ønsker du ikke samtalen nu, er du altid velkommen til at kontakte os på et senere tidspunkt. For os er det afgørende, at du ved, at du kan bruge os, når du har behov for det – også med anden sygdom end den aktuelle.

Følges du i forvejen her med faste kontroller/årskontroller, skal de selvfølgelig fortsætte.

 

Med venlig hilsen

Bilag 2: Kræftopfølgningsbrev

Forslag til ordlyd i et brev til patienter, der har været igennem kræftbehandlingsforløb.

 

 

 

Kære

 

Der er kommet besked fra sygehuset om, at du har været igennem et kræftbehandlingsforløb.

Vi vil gerne vide, hvordan vi bedst støtter dig nu og i fremtiden.

Vi ved, at der er behov for følge op på din behandling og vil derfor gerne tilbyde dig en kræftopfølgningskonsultation. Her kan du fortælle om forløbet, og vi kan sammen lægge en plan for opfølgning både af din kræftsygdom og eventuelle andre sygdomme.

Konsultationen kan afholdes i vores klinik eller som en samtale hjemme hos dig selv. Din ægtefælle eller andre nære pårørende er selvsagt velkomne til at deltage, alt efter dit behov og ønske.

Du bestemmer selv, hvilken læge du ønsker at tale med og give yderligere indsigt i din situation.

 

Med venlig hilsen

 

Bilag 3: Bevilling af psykologbehandling

Eksempel på brev til kommunen vedr. bevilling af psykologbehandling

 

XX Kommune

Adresse

By

 

”Vedr. Lov om Social Service kap. 22, § 122 – Bevilling af psykologbehandling”

 

Vedrørende § 122 bevilling af psykologbehandling til

 

navn, adresse, cpr. nr.

 

Ovennævnte patient lider af (diagnose), og er terminalerklæret.

Sygdommen nødvendiggør ikke på nuværende tidspunkt indlæggelse, hvorfor der ønskes behandling i eget hjem.

Patienten har problemer med ………………………….., og der søges dækning af psykologbehandling.

Behandlingsvarighed og -hyppighed aftales med psykologen.

Det præciseres, at dette er en hastesag.

 

Venlig hilsen

Bilag 4: Bevilling af pallierende fysioterapi

Eksempel på brev til kommunen vedr. bevilling af pallierende fysioterapi

 

 

XX Kommune

Adresse

By

 

”Vedr. Lov om Social Service kap. 22, § 122 – Bevilling af fysioterapi”

 

Vedrørende § 122 bevilling af pallierende fysioterapi til

 

navn, adresse, cpr. nr.

 

Ovennævnte patient lider af (diagnose), og er terminalerklæret.

Sygdommen nødvendiggør ikke på nuværende tidspunkt indlæggelse, hvorfor der ønskes behandling i eget hjem.

Patienten har problemer med ………………………….., og der søges dækning af fysioterapi.

Behandlingsvarighed og -hyppighed aftales med fysioterapeuten.

Det præciseres, at dette er en hastesag.

 

Venlig hilsen