Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Fælles retningslinje fra DES og DSAM

Antitrombotisk behandling

Der er ikke evidens for primær profylakse til alle diabetespatienter (1), idet risikoen for bivirkninger, f.eks. blødning fra mave-tarm-kanalen, anses for at være betydelig.

Behandling med acetylsalicylsyre 75 mg/dag bør tilbydes diabetespatienter med:

 • Meget høj risiko: Hjerte-kar-sygdom og nefropati (makroalbuminuri med eller uden nedsat eGFR ≤ 60 ml/min/1.73 m2

 • Høj risiko: Hjerte-kar-sygdom eller nefropati.

Behandling med acetylsalicylsyre 75 mg/dag overvejes til diabetespatienter med:

 • Meget høj risiko: Mikroalbuminuri med eGFR ≥ 60, eller ≥ 3 af følgende faktorer:

  • Alder > 60 år

  • Mandligt køn

  • Familiær disposition til tidlig debut af kardiovaskulær sygdom (< 55 år for mænd, < 65 år for kvinder)

  • Dysreguleret hypertension > 130/80 mmHg trods behandling

  • Dyslipidæmi LDL > 1,8 mmol/l trods behandling

  • Rygning > 10 pakkeår.

Clopidogrel kan anvendes som alternativ, hvis acetylsalicylsyre ikke tåles.